Jakie zdefiniować odpady budowlane i rozbiórkowe?

Zgodnie z ustawową definicją, wszystkie odpady budowlane i rozbiórkowe zostały wytworzone wskutek prowadzenia robót budowlanych. Definicja prowadzi do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. dotyczącej prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), według której do robót budowlanych zaliczamy zarówno wznoszenie obiektu, jak i poprawę jego stanu, a więc także: montaż, rozbiórki, wyburzanie elementów, remonty, drobne roboty, wiercenia itp.
Od 1 stycznia 2022 roku należy pamiętać, że wszelkie odpady po budowlane nie są już zaliczane do opadów komunalnych, chociaż podlegają ewidencji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU