Odbiór i transport osadów komunalnych

Odbiór i transport osadów komunalnych

Świadczymy usługi z zakresu odbioru i transportu osadów komunalnych z Oczyszczalni Ścieków. Jako wykonawcy usługi działamy zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. Posiadamy niezbędne uprawnienia do prowadzenia działalności. W ramach potwierdzenia odbioru odpadów podpisujemy Kartę Przekazania Odpadów. Przygotowywana jest ona zgodnie z obowiązującym wzorem (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów). Z chwilą podpisania tego dokumentu przejmujemy pełną odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami.


Zasady transportu komunalnych osadów ściekowych

Zasady transportu komunalnych osadów ściekowych określone są we wcześniej wspomnianej ustawie o odpadach. Naruszenie jej przepisów może stanowić podstawę odpowiedzialności karno-administracyjnej. Zgodnie z regułami prawa dopuszczalne jest transportowanie osadów komunalnych:

 

  • do miejsca ich stosowania – może odbywać się na obszarze województwa, na którym zostały wytworzone;
  • do miejsca ich przetworzenia, które jest inne niż miejsce ich stosowania – może odbywać się na zasadach ogólnego reżimu prawnego, które wyznacza tzw. zasada bliskości.

 

Jeśli nie masz pewności, czy Twój plan na zagospodarowanie osadów komunalnych jest zgodny z ustawą o odpadach, skontaktuj się z nami. Nasi przedstawiciele odpowiedzą na pytania, wyjaśnią Ci wszelkie wątpliwości oraz zaproponują najlepsze rozwiązanie problemu.

 

 

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU