Kontener - ustawienie na drodze należącej do ZDM

kontener budowlany z odpadami

Kontener na odpady po remoncie możemy ustawić na drodze publicznej. Jednak będzie to możliwe kiedy uzyskamy stosowne pozwolenia na zajmowanie pasa drogowego. O taką zgodę możemy zwrócić się do uprawnionego organu zarządzającego drogami.

Wysokość opłat uzależniona jest od miejsca oraz czasu na który zostanie ustawiony kontener.

Nasze kontenery można ustawiać:

  • na chodnikach,
  • poboczach,
  • jezdniach,
  • miejscach parkingowe.

Oczywiście po uzyskaniu na to zgody zarządcy drogi.

 

Ustawiając kontener na jezdni możemy ustawić w miejscach do tego oznaczonych. Jednak jeżeli takich miejsc nie ma powinny być one ustalone z Miejskim Inżynierem Ruchu, a po jego zatwierdzeniu należy złożyć pismo do zarządcy drogi.

Stawiając kontener na chodniku powinniśmy zadbać o możliwość przejścia dla pieszych powinno się pozostawić 1,5 metra miejsca. Ważnym aspektem jest również uzyskanie zgody od Miejskiego Inżyniera Ruchu na czasową organizację ruchu.

W przypadku miejsc postojowych należy zwrócić uwagę, czy nie są zastrzeżone np. dla inwalidów lub jakiegoś konkretnego kierowcy. Jeżeli nie, to można postawić kontener na miejscu parkingowym.

Ważne kontenera nie powinniśmy ustawiać na terenach zielonych.

Podpowiadamy jak uzyskać pozwolenie. Znajdziesz je na stronach konkretnego zarządcy.

Taki wniosek można wypełnić elektronicznie podpisać i wysłać.

Nasze kontenery pomagają zadbać o środowisko naturalne, ponieważ odpady nie trafiają na przypadkowe miejsca.

Wiele odpadów można poddać recyklingowi i dzięki temu nasz świat będzie jeszcze piękniejszy.

 

 

WNIOSEK

 

 

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU