Blog

odpady budowlane

Jak wybrać kontener na odpady budowlane?

Planując gruntowny remont domu czy mieszkania należy zastanowić się, w jaki sposób pozbędziemy się odpadów wielkogabarytowych i gruzu. O ile odpady co jakiś czas są zbierane i utylizowane przez spółdzielnie, to pozbycie się odpadów budowlanych zostaje na naszej głowie. Najlepszym rozwiązaniem jest wynajęcie kontenera na odpady budowlane od firmy specjalizującej się w tym rodzaju usług, która nie tylko dostarczy na kontener, ale również wywiezie go po zakończonym remoncie.

Czytaj więcej

lekarz

Odpady medyczne w świetle ustawy

Prawidłowy sposób odbioru i późniejszego postępowania z odpadami medycznymi jest niezwykle ważny ze względu na ich potencjalne niebezpieczeństwo. Co więc o tej kwestii mówi prawo oraz jak właściwie z nimi postępować?

Czytaj więcej

odpady zakaźne

Jak postępować z odpadami zakaźnymi?

Większość ze śmieci, które wyrzucamy, trafia do pojemników z odpadami ogólnymi. Są jednak i takie odpady, którym należy się szczególne traktowanie. Tyczy się to chociażby odpadów zakaźnych, które są wyjątkowym podtypem odpadów medycznych. Są one skutkiem ubocznym przeprowadzania działań związanych z leczeniem chorób zakaźnych. Dlatego też muszą być one gromadzone z najwyższym stopniem ostrożności. Gdyby bowiem swobodnie się rozprzestrzeniały, to mogłyby stanowić duże zagrożenie i przyczyniać się do roznoszenia chorób zakaźnych.

Czytaj więcej

odpady niebezpieczne

Jakie odpady wchodzą w skład odpadów niebezpiecznych?

Codziennie każdy człowiek produkuje masę odpadów. Są one wynikiem wszystkich działań, jakie podejmujemy. Zarówno najprostsze czynności życiowe, jak i bardziej skomplikowane aktywności przyczyniają się do wytwarzania śmieci. Niektóre z tych ostatnich mają zupełnie zwyczajny charakter i nie wymagają specjalnego traktowania. Są jednak i takie odpady, z którymi należy postępować szczególnie ostrożnie. Chodzi tu zwłaszcza o odpady niebezpieczne, a więc takie, które są w stanie zagrażać zdrowiu lub życiu i przyczyniać się do skażenia środowiska.

Czytaj więcej

odpady medyczne

Jak są klasyfikowane odpady medyczne?

Istnieją różne rodzaje odpadów. Jednym ze szczególnych typów tych obiektów są odpady medyczne. Są one produktem ubocznym procesów związanych z leczeniem pacjentów oraz z działalnością naukową w zakresie nauk medycznych. Ze względu na swoje szczególne pochodzenie odpady medyczne nie mogą być wyrzucane razem ze śmieciami ogólnymi. Powinny one być gromadzone w specjalnych pojemnikach, a następnie utylizowane. Wszystko po to, aby potencjalnie niebezpieczne związki nie miały kontaktu z żadnymi innymi obiektami, a przede wszystkim z ludźmi, którzy mogliby się zarazić jedną czy drugą chorobą.

Czytaj więcej

odpady niebezpieczne

Jakie są zasady składowania odpadów niebezpiecznych?

Odpady mają wiele twarzy. Z jednej strony są zwykłymi produktami ubocznymi codziennych czynności takich jak jedzenie czy sprzątanie. To opakowania po artykułach żywnościowych czy zużyte ręczniki papierowe. Z drugiej strony część z odpadów ma szczególny charakter. Między innymi dlatego, że mogą stwarzać zagrożenie tak dla zdrowia ludzi, jak i dla środowiska naturalnego. Tego rodzaju śmieci nazywa się odpadami niebezpiecznymi.

Czytaj więcej

osad komunalny

Co należy wiedzieć o transporcie osadów komunalnych?

Osady komunalne lub też komunalne osady ściekowe to pozostałości po procesie oczyszczania ścieków. Nie należą one jednak do tego rodzaju produktów ubocznych, które są do niczego nieprzydatne. Wprost przeciwnie, osady komunalne są pod wieloma względami nie do przecenienia. Przede wszystkim dlatego, że są bogate w wiele wartościowych substancji odżywczych, na przykład azot oraz fosfor. Cechuje je również wysoka kaloryczność, która umożliwia późniejsze wykorzystywanie osadów komunalnych jako źródła energii elektrycznej.

Czytaj więcej

sarna

W jaki sposób utylizować padłe zwierzęta?

Hodowla zwierząt ma na celu pozyskać takie artykuły jak mleko, jaja, mięso czy skóra potrzebna do wyrobu odzieży, obuwia i galanterii. Trzymanie kur, krów czy też innych gatunków ma jednak również skutki uboczne. Jednym z nich jest produkcja odchodów, a innym padlina.

Czytaj więcej

Koszty wynajmu kontenera na odpady budowlane

Jakie są koszty wynajmu kontenera na odpady budowlane?

Osoby, które sprzedały mieszkanie lub dom, albo zabierają się za remont nieruchomości, wiedzą, że będą musiały pozbyć się niechcianych rzeczy, w tym gabarytów. Starego tapczanu, szafek kuchennych, czy krzeseł nie można jednak wyrzucić do zwykłej altany na odpady. Podobnie jest z poremontowym gruzem – ponieważ to odpad, który poddaje się recyklingowi, powinien być przekazany w ręce wyspecjalizowanej firmy. Legalnym sposobem na pozbycie się odpadów remontowanych, budowlanych i starych rzeczy jest wynajęcie kontenera. Co warto wiedzieć o cenach najmu?

Czytaj więcej

nielegalny wywóz odpadów

Jakie grożą konsekwencje za nielegalny wywóz odpadów?

Mogłoby się wydawać, że coraz więcej ludzi rozumie konieczność rozsądnego gospodarowania odpadami i potrzebę ich recyklingu. Mimo tego, co roku do lasów i jezior trafiają hałdy śmieci – zarówno „zwykłych” odpadów generowanych na co dzień, jak i tych „niewygodnych” – wielkogabarytowych, czy nienadających się do wyrzucenia do zwykłej altany. Nielegalne pozbywanie się śmieci jest karalne. Co grozi osobie, która pozbywa się ich w ten sposób?

Czytaj więcej

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU