Blog

internetowa baza danych

Kogo obowiązuje karta przekazania odpadów?

Ewidencjonowanie odpadów jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala na lepszą ilościową oraz jakościową kontrolę zarówno odpadów wytwarzanych, jak i przekazywanych, transportowanych, unieszkodliwionych oraz poddanych recyklingowi. Ma to szczególne znaczenie w przypadku podmiotów wytwarzających duże ilości i niebezpieczne rodzaje śmieci. Większość z tych podmiotów ma obowiązek wystawienia karty przekazania odpadów w momencie przekazywania ich do utylizacji lub recyklingu. Kogo dokładnie dotyczy ta powinność? 

Czytaj więcej

pracownik budowlany mierzy ścianę metrówką

Jakie odpady są najczęściej generowane w trakcie remontów?

W czasie remontów powstają zazwyczaj duże ilości odpadów mieszanych, które ciężko jest zaklasyfikować do jednej grupy. Odpadów poremontowych nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci. Jak zatem poradzić sobie z nimi?

Czytaj więcej

kontener budowlany z pustakami

Co się dzieje ze śmieciami po opuszczeniu placu budowy?

Na każdej budowie powstają duże ilości różnych odpadów, które muszą zostać we właściwy sposób usunięte z terenu posesji. Jednym z odpadów budowlanych jest gruz, który może zostać poddany recyklingowi. Recykling gruzu pozwala pozyskać pełnowartościowe kruszywo budowlane oraz chronić środowisko naturalne przed zanieczyszczeniem. Co dzieje się z gruzem i innymi odpadami, które trafiają do wynajętego kontenera?

Czytaj więcej

miejska śmieciarka jadąca ulicą

Kto odpowiada za zbiórkę i odbiór odpadów?

Na terenie miast i gmin za odbiór śmieci odpowiadają najczęściej firmy zewnętrzne, które przygotowały najkorzystniejszą ofertę cenową. Przetargi na odbiór odpadów komunalnych to obecnie najchętniej stosowane rozwiązanie, bo w niewielu miejscowościach funkcjonują Zakłady Gospodarki Komunalnej, które dysponują odpowiednim sprzętem oraz są w stanie odebrać odpady i poddać je recyklingowi.

Czytaj więcej

gruz budowlany

Czy gruz z budowy podlega recyklingowi?

Gruz budowlany to jeden z wielu odpadów, które wymagają odpowiedniego zabezpieczenia. Znajdujące się w nim śmieci mogą zagrażać środowisku naturalnemu, dlatego konieczna jest odpowiednia segregacja gruzu z budowy. Gruzu nie możemy wyrzucić do kontenerów na odpady niesegregowane, wywieźć na dzikie wysypisko, a także przez długi czas składować na terenie posesji. Co zrobić z gruzem z budowy? Podpowiadamy.

Czytaj więcej

euro w koszu na śmieci

Czym jest opłata recyklingowa i kogo obowiązuje?

Opłata recyklingowa ma na celu ograniczenie ilości zużywanego plastiku. Jest ona doliczana do ceny kupowanych w sklepach toreb plastikowych. Choć mogliśmy przeoczyć informacje na temat wprowadzenia opłaty recyklingowej, to z pewnością nie umknęło naszej uwadze, że ceny reklamówek w sklepach znacząco wzrosły. Dowiedz się więcej na temat opłaty recyklingowej i sprawdź, jak jej uniknąć.

Czytaj więcej

wielogabaryty

Co zaliczamy do śmieci wielkogabarytowych?

Odpady produkowane w gospodarstwach domowych możemy podzielić na kilka kategorii. Jedną z nich są odpady wielkogabarytowe, które nie są często odbierane, dlatego konieczne jest zadbanie o ich usunięcie we własnym zakresie. Odpadów wielkogabarytowych nie możemy wyrzucić do kontenera na plastik, papier oraz tekturę, a także odpady zmieszane. Jakie śmieci zaliczamy do odpadów wielkogabarytowych? Podpowiadamy.

Czytaj więcej

odpady budowlane

Czym grozi nielegalny wywóz gruzu?

Gruz budowlany to jeden z rodzajów odpadów, które są poddawane recyklingowi. Co więcej, może on zawierać szkodliwe dla środowiska substancje, które wymagają odpowiedniej utylizacji. Z tego względu nie możemy nawet niewielkiej ilości gruzu wyrzucić do kontenera na odpady zmieszane lub w inny sposób się go pozbyć. Za nielegalny wywóz oraz składowanie gruzu grożą wysokie kary. Co zrobić z gruzem budowlanym? Podpowiadamy.

Czytaj więcej

martwy pies

Co zrobić z martwym psem lub kotem?

Czasy, kiedy grzebało się ukochanego psa, kota lub inne zwierzęta domowe w ogrodzie, na działce lub np. w lesie, dawno minęły. Dziś takie postępowanie jest niedopuszczalne. Samodzielne grzebanie zwierząt domowych, gospodarskich lub padłych zwierząt bezpańskich, które znaleźliśmy na naszej działce, nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami i grozi wysoką karą grzywny. Co zrobić z ciałem martwego psa lub kota? Podpowiadamy.

Czytaj więcej

kontener na budowę

Od czego zależy cena wynajmu kontenera budowlanego?

Prace wykończeniowe i remontowe, a także rozbiórki i wyburzenia wiążą się z produkcją znacznej ilości odpadów budowlanych. Nie możemy wyrzucić ich do pojemników na odpady komunalne oraz składować na terenie posesji. Najlepszym rozwiązaniem, które pozwala pozbyć się odpadów budowlanych w legalny sposób, jest wynajem specjalnego kontenera. Wyjaśniamy, od czego zależy cena jego wynajmu.

Czytaj więcej

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU