Blog

nowoczesne budynki mieszkalne

Jak pielęgnuje się zieleń na terenach osiedli mieszkaniowych?

Pielęgnacja terenów zielonych musi być za każdym razem dobrana do specyfiki miejsca, tj. do potrzeb roślin, oczekiwań mieszkańców oraz wymogów prawnych. Poniżej wyjaśniamy, jakie prace najczęściej obejmuje pielęgnacja zieleni na osiedlach mieszkaniowych.

Czytaj więcej

internetowa baza danych

Kogo obowiązuje karta przekazania odpadów?

Ewidencjonowanie odpadów jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala na lepszą ilościową oraz jakościową kontrolę zarówno odpadów wytwarzanych, jak i przekazywanych, transportowanych, unieszkodliwionych oraz poddanych recyklingowi. Ma to szczególne znaczenie w przypadku podmiotów wytwarzających duże ilości i niebezpieczne rodzaje śmieci. Większość z tych podmiotów ma obowiązek wystawienia karty przekazania odpadów w momencie przekazywania ich do utylizacji lub recyklingu. Kogo dokładnie dotyczy ta powinność? 

Czytaj więcej

pracownik budowlany mierzy ścianę metrówką

Jakie odpady są najczęściej generowane w trakcie remontów?

W czasie remontów powstają zazwyczaj duże ilości odpadów mieszanych, które ciężko jest zaklasyfikować do jednej grupy. Odpadów poremontowych nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci. Jak zatem poradzić sobie z nimi?

Czytaj więcej

kontener budowlany z pustakami

Co się dzieje ze śmieciami po opuszczeniu placu budowy?

Na każdej budowie powstają duże ilości różnych odpadów, które muszą zostać we właściwy sposób usunięte z terenu posesji. Jednym z odpadów budowlanych jest gruz, który może zostać poddany recyklingowi. Recykling gruzu pozwala pozyskać pełnowartościowe kruszywo budowlane oraz chronić środowisko naturalne przed zanieczyszczeniem. Co dzieje się z gruzem i innymi odpadami, które trafiają do wynajętego kontenera?

Czytaj więcej

miejska śmieciarka jadąca ulicą

Kto odpowiada za zbiórkę i odbiór odpadów?

Na terenie miast i gmin za odbiór śmieci odpowiadają najczęściej firmy zewnętrzne, które przygotowały najkorzystniejszą ofertę cenową. Przetargi na odbiór odpadów komunalnych to obecnie najchętniej stosowane rozwiązanie, bo w niewielu miejscowościach funkcjonują Zakłady Gospodarki Komunalnej, które dysponują odpowiednim sprzętem oraz są w stanie odebrać odpady i poddać je recyklingowi.

Czytaj więcej

gruz budowlany

Czy gruz z budowy podlega recyklingowi?

Gruz budowlany to jeden z wielu odpadów, które wymagają odpowiedniego zabezpieczenia. Znajdujące się w nim śmieci mogą zagrażać środowisku naturalnemu, dlatego konieczna jest odpowiednia segregacja gruzu z budowy. Gruzu nie możemy wyrzucić do kontenerów na odpady niesegregowane, wywieźć na dzikie wysypisko, a także przez długi czas składować na terenie posesji. Co zrobić z gruzem z budowy? Podpowiadamy.

Czytaj więcej

euro w koszu na śmieci

Czym jest opłata recyklingowa i kogo obowiązuje?

Opłata recyklingowa ma na celu ograniczenie ilości zużywanego plastiku. Jest ona doliczana do ceny kupowanych w sklepach toreb plastikowych. Choć mogliśmy przeoczyć informacje na temat wprowadzenia opłaty recyklingowej, to z pewnością nie umknęło naszej uwadze, że ceny reklamówek w sklepach znacząco wzrosły. Dowiedz się więcej na temat opłaty recyklingowej i sprawdź, jak jej uniknąć.

Czytaj więcej

wielogabaryty

Co zaliczamy do śmieci wielkogabarytowych?

Odpady produkowane w gospodarstwach domowych możemy podzielić na kilka kategorii. Jedną z nich są odpady wielkogabarytowe, które nie są często odbierane, dlatego konieczne jest zadbanie o ich usunięcie we własnym zakresie. Odpadów wielkogabarytowych nie możemy wyrzucić do kontenera na plastik, papier oraz tekturę, a także odpady zmieszane. Jakie śmieci zaliczamy do odpadów wielkogabarytowych? Podpowiadamy.

Czytaj więcej

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU