Kto odpowiada za zbiórkę i odbiór odpadów?

Na terenie miast i gmin za odbiór śmieci odpowiadają najczęściej firmy zewnętrzne, które przygotowały najkorzystniejszą ofertę cenową. Przetargi na odbiór odpadów komunalnych to obecnie najchętniej stosowane rozwiązanie, bo w niewielu miejscowościach funkcjonują Zakłady Gospodarki Komunalnej, które dysponują odpowiednim sprzętem oraz są w stanie odebrać odpady i poddać je recyklingowi.

Jak działa system zarządzania odpadami?

Mieszkańcy miast, miasteczek i wsi zobowiązani są do wypełnienia deklaracji, na której podstawie naliczana jest wysokość opłaty za wywóz śmieci dla konkretnego gospodarstwa domowego. Stosowany obecnie system gospodarowania odpadami uwzględnia odbiór odpadów komunalnych segregowanych oraz odpadów komunalnych niesegregowanych. Firmy, które będą zajmowały się odbiorem odpadów komunalnych, są najczęściej wybierane w drodze przetargu.

Władze samorządowe organizują również zbiórki innych odpadów np. odpadów wielkogabarytowych, popiołu i odpadów BIO, zgodnie z ustalonym harmonogramem.  Odbywają się one jednak tylko kilka razy w roku, co utrudnia pozbycie się śmieci. Jeżeli chcemy pozbyć się odpadów nieuwzględnionych w harmonogramie zbiórki w konkretnym terminie, to możemy sami zawieźć odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub skorzystać z usług prywatnej firmy, co jest zdecydowanie mniej problematycznym rozwiązaniem. Z usług specjalistów musimy również skorzystać, gdy chcemy pozbyć się z terenu posesji np. odpadów budowlanych niesegregowanych i gruzu budowlanego. Wystarczy skontaktować się z firmą, która wynajmuje kontenery na odpady, wynająć odpowiedni pojemnik i po jego wypełnieniu zlecić odbiór śmieci. Dzięki współpracy ze specjalistami nie musimy sami organizować transportu odpadów oraz zyskujemy pewność, że zostaną one zabezpieczone na czas transportu oraz przetworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU