Opłata recyklingowa

Opłata recyklingowa to kwota, jaką należy uiścić za zakup plastikowej torby. Wprowadzeniu regulacji prawnych dotyczących płacenia za torby z tworzywa sztucznego przyświecała idea ograniczenia ilości plastiku i tym samym zadbania o naszą planetę. Opłata ma na celu zachęcać konsumentów do korzystania z toreb wielorazowego użytku.

 

Kto pobiera opłatę recyklingową i co jej podlega?

Przedsiębiorcy prowadzący sklepy i hurtownie, w których klienci mają możliwość kupienia toreb z tworzywa sztucznego, w które zapakują swoje zakupy, zobowiązani są do pobierania opłaty recyklingowej od wydawanych toreb za wyjątkiem bardzo lekkich toreb o grubości poniżej 15 mikrometrów, czyli tak zwanych zrywek. Jednocześnie opłatę pobraną od klientów wnosi się do urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności.

 

Ile wynosi stawka opłaty recyklingowej i kiedy należy ją uiścić?

Opłata recyklingowa za jedną torbę wynosi 20 groszy. Przedsiębiorca może naliczać koszt za torbę w wysokości opłaty recyklingowej lub z naliczeniem dodatkowej kwoty ustalonej przez siebie. Opłatę należy wnosić do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

 

Czym jest rejestr BDO?

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego i hurtowego, oferujący torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową, zobowiązani są do uzyskania wpisu do rejestru będącego częścią bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Po założeniu indywidualnego konta w Rejestrze BDO oraz uzyskania numeru rejestrowego możliwe jest składanie rocznych sprawozdań o liczbie nabytych i wydanych toreb.

 

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU