Co się dzieje ze śmieciami po opuszczeniu placu budowy?

Na każdej budowie powstają duże ilości różnych odpadów, które muszą zostać we właściwy sposób usunięte z terenu posesji. Jednym z odpadów budowlanych jest gruz, który może zostać poddany recyklingowi. Recykling gruzu pozwala pozyskać pełnowartościowe kruszywo budowlane oraz chronić środowisko naturalne przed zanieczyszczeniem. Co dzieje się z gruzem i innymi odpadami, które trafiają do wynajętego kontenera?

Wynajem kontenera na odpady budowlane

Gruz i inne odpady budowlane powinny zostać odpowiednio zabezpieczone i wywiezione z terenu budowy. W tym celu konieczny jest wynajem kontenera budowlanego lub pojazdu, który przetransportuje śmieci do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych bądź odbiorcy gruzu, który wykorzysta go np. do budowy fundamentów. Odpady budowlane odbierane są przez firmy, które zajmują się ich recyklingiem oraz utylizacją. To doskonałe rozwiązanie, które pozwala zyskać pewność, że odpady budowlane zostaną we właściwy sposób przetworzone.

Ważne! Zanim wynajmiemy kontener na gruz, warto skorzystać z porady eksperta, który pomoże dobrać pojemnik na odpady o odpowiedniej pojemności. Powinniśmy także dowiedzieć się, w jakich kontenerach powinny być składowane poszczególne rodzaje odpadów budowlanych.

Recykling odpadów budowlanych krok po kroku

Śmieci, które opuszczają teren budowy, mają przed sobą długą drogę. Zanim gruz stanie się kruszywem budowlanym, musi zostać posegregowany i rozdrobniony za pomocą specjalistycznych maszyn. Odpady, które nie nadają się do przetworzenia, są odpowiednio zabezpieczane i utylizowane, aby nie stanowiły zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego. Segregacja odpadów budowlanych uwzględnia m.in. oddzielenie elementów betonowych, cegieł, kamieni i innych surowców, które wchodzą w skład gruzu czystego.

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU