Blog

kontener na śmieci

Jak dobrać odpowiedni rozmiar kontenera na odpady?

Remont czy większe porządki w domu lub w firmie wiążą się z koniecznością dobrej organizacji pracy. Z tego powodu coraz bardziej na popularności zyskuje usługa wynajmu kontenerów na odpady. Dzięki temu można wygodnie gromadzić, a następnie łatwo pozbyć się większych ilości śmieci. Firmy zajmujące się wynajmem kontenerów oferują wiele różnych produktów, które różnią się od siebie przede wszystkim rozmiarem. Jak wybrać odpowiedni do swoich potrzeb?

Czytaj więcej

rura zsypowa

Gdzie znajdą zastosowanie rury zsypowe?

Rury zsypowe to specjalne konstrukcje służące do transportu różnych materiałów, przede wszystkim odpadów budowlanych. Przypominają długie pionowe tunele stworzone z połączonych ze sobą wiader lub innych zaokrąglonych pojemników. Wykonuje się je głównie z tworzyw sztucznych, głównie polietylenu, podczas gdy szkielety tych podłużnych konstrukcji tworzone są zazwyczaj ze stali. Ich najważniejszą zaletą jest bardzo wysoka wytrzymałość, która sprawia, że trudno je uszkodzić oraz doprowadzić do ich rozszczelnienia. Są również łatwe w użyciu i niezwykle przydatne.

Czytaj więcej

recykling

Dlaczego warto oddawać tworzywa sztuczne do recyklingu?

Tworzywa sztuczne to rozległy zbiór zróżnicowanych materiałów, przede wszystkim syntetycznych polimerów, wykorzystywanych powszechnie w każdej branży. Wykonuje się z nich między innymi różnego rodzaju opakowania, od plastikowych pudeł po foliowe torebki, ale również odzież, w tym sztuczną skórę, obicia mebli, zabawki, części i obudowy urządzeń oraz wiele innych przedmiotów codziennego użytku. Potrafią stanowić nawet połowę odpadów produkowanych przez przeciętne gospodarstwo domowe. Niezwykle ważną kwestią jest więc ich prawidłowy recykling.

Czytaj więcej

gruz

Co zrobić z gruzem po remoncie?

Podczas remontu powstaje zazwyczaj sporo odpadów, w szczególności gruzu, który pojawia się przy większości wykonywanych prac. Podczas wprowadzania bardziej zaawansowanych zmian, jak łączenie pokojów, skuwanie glazury lub montaż nowych drzwi i okien, ilość powstałego gruzu może znacznie przekroczyć oczekiwania. Jednak nawet wtedy, gdy jego ilość jest stosunkowo niewielka, należy pozbyć się go we właściwy sposób, zgodny z prawem i niestanowiący zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Czytaj więcej

śmieci bio w koszu

Jak segregować i wyrzucać odpady BIO?

Odpady BIO to odpady biodegradowalne, czyli takie, które ulegają szybkiemu, naturalnemu rozkładowi. Należy do nich wiele substancji organicznych, przede wszystkim pochodzenia roślinnego. Powinny być wyrzucane do specjalnego brązowego pojemnika. Nie powędrują wtedy tą samą drogą, co reszta odpadów, a zostaną wykorzystane jako kompost. Dzięki temu można w pełni wykorzystać ich naturalne właściwości i odzyskać większość materii organicznej, która posłuży od użyźnienia gleby. 

Czytaj więcej

pojemniki na śmieci

Jak prowadzić kartę ewidencji odpadów?

Zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r. poz. 21) przedsiębiorcy wytwarzający inne odpady niż komunalne muszą prowadzić ich regularną ewidencję. Od 1 stycznia 2021 roku może być ona wykonywana wyłącznie za pomocą Internetu (wcześniej przez rok trwał okres przejściowy, który umożliwiał jeszcze ewidencję papierową). Wykorzystywany jest w tym celu specjalnie stworzony system, BDO (Baza Danych Odpadowych). Wszystkie informacje muszą być w nim aktualizowane na bieżąco. Warto przy tym pamiętać, że ewidencja musi być prowadzona oddzielnie dla każdego miejsca, w którym prowadzona jest działalność. 

Czytaj więcej

złom

Jakie metale nie podlegają skupowi?

Odpowiednie gospodarowanie odpadami to obowiązek każdego, kto je wytwarza. Niektóre śmieci powinny trafiać do kontenerów na odpady komunalne, które znajdują się przy każdym budynku mieszkalnym czy firmie, a niektórych należy pozbyć się w inny sposób, na przykład oddając je do skupu. Taka forma postępowania z opadami to nie tylko życie w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, ale również możliwość zarobienia pieniędzy na zalegających odpadach. Mowa tutaj przede wszystkim o słomie. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie metale podlegają skupowi. Których nie można sprzedać?

Czytaj więcej

odpady

Jakie odpady stanowią największe zagrożenie dla środowiska?

Zagrożenie związane z zanieczyszczeniem środowiska nieustannie rośnie. Śmieci zalegających na legalnych składowiskach jest coraz więcej, miejsca z kolei coraz mniej, a ogromne ilości odpadów pozostawiane są także w miejscach sprzecznych z przepisami i zupełnie do tego nieprzystosowanych. Wiele z nich stanowi poważne niebezpieczeństwo dla roślin, zwierząt, a nawet ludzi. Na szczęście rośnie również świadomość społeczeństwa dotycząca ekologii, a Unia Europejska i rządy poszczególnych państw robią coraz więcej, aby nakłonić firmy oraz obywateli do większej troski o środowisko. Jednym z jej przejawów jest właściwa utylizacja niebezpiecznych odpadów. 

Czytaj więcej

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU