Blog

odpady

Jakie odpady stanowią największe zagrożenie dla środowiska?

Zagrożenie związane z zanieczyszczeniem środowiska nieustannie rośnie. Śmieci zalegających na legalnych składowiskach jest coraz więcej, miejsca z kolei coraz mniej, a ogromne ilości odpadów pozostawiane są także w miejscach sprzecznych z przepisami i zupełnie do tego nieprzystosowanych. Wiele z nich stanowi poważne niebezpieczeństwo dla roślin, zwierząt, a nawet ludzi. Na szczęście rośnie również świadomość społeczeństwa dotycząca ekologii, a Unia Europejska i rządy poszczególnych państw robią coraz więcej, aby nakłonić firmy oraz obywateli do większej troski o środowisko. Jednym z jej przejawów jest właściwa utylizacja niebezpiecznych odpadów. 

Czytaj więcej

padła sarna

Jak utylizować padłe zwierzęta?

Polskie prawo zabrania grzebania ciał zdechłych zwierząt w nieprzystosowanych do tego celu miejscach, takich jak prywatny ogród, pole czy las. Co w takim razie zrobić z padłą zwierzyną leśną, hodowlaną czy zwierzętami domowymi?

Czytaj więcej

zsyp

Czym są zsypy gruzowe?

Prace remontowo-budowlane wiążą się zwykle z koniecznością usuwania znacznych ilości gruzu, zwłaszcza jeśli są prowadzone w ramach większej przebudowy wiążącej się wyburzaniem ścian lub skuwaniem podłóg. Zagospodarowanie powstających przy tym odpadów wymaga podstawienia kontenerów, którymi będzie można je odebrać. Warto jednak pamiętać, że w wielu przypadkach konieczne będzie również wynajęcie zsypu gruzowego. Przekonajmy się, czym jest to urządzenie i dlaczego trzeba go używać.

Czytaj więcej

gruz

Wywóz gruzu w świetle przepisów prawnych

Podczas każdego remontu mieszkania, budowy domu, zawsze powstają odpady. Są one zwane gruzem. Gruzem mogą być resztki cegieł, bloczków betonowych, kawałki płytek, pokruszony beton i wiele innych. Warto wiedzieć, że w opłacie za śmieci, akurat wywóz ani utylizacja takich odpadów nie są uwzględniane. Gruzu nie możemy wyrzucić do pojemników na śmieci, ciężko tez składować takie odpady na posesji. W taki razie cóż z nimi zrobić?

Czytaj więcej

recykling

Czym są poziomy recyklingu?

Problem zagospodarowania odpadów dotyka wszystkich: osoby prywatne, ale też firmy i instytucje, obiekty handlowe, zakłady przemysłowe. Ustawa o utrzymaniu czystości oraz dyrektywy unijne zobowiązały gminy do osiągania w konkretnych latach określonych celów w zakresie poziomu recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Regularne zwiększanie wtórnego użycia poszczególnych frakcji odpadów komunalnych jest jednym z ważniejszych aspektów wdrażania gospodarki bezodpadowej.

Czytaj więcej

odpady budowlane

Jak wybrać kontener na odpady budowlane?

Planując gruntowny remont domu czy mieszkania należy zastanowić się, w jaki sposób pozbędziemy się odpadów wielkogabarytowych i gruzu. O ile odpady co jakiś czas są zbierane i utylizowane przez spółdzielnie, to pozbycie się odpadów budowlanych zostaje na naszej głowie. Najlepszym rozwiązaniem jest wynajęcie kontenera na odpady budowlane od firmy specjalizującej się w tym rodzaju usług, która nie tylko dostarczy na kontener, ale również wywiezie go po zakończonym remoncie.

Czytaj więcej

lekarz

Odpady medyczne w świetle ustawy

Prawidłowy sposób odbioru i późniejszego postępowania z odpadami medycznymi jest niezwykle ważny ze względu na ich potencjalne niebezpieczeństwo. Co więc o tej kwestii mówi prawo oraz jak właściwie z nimi postępować?

Czytaj więcej

odpady zakaźne

Jak postępować z odpadami zakaźnymi?

Większość ze śmieci, które wyrzucamy, trafia do pojemników z odpadami ogólnymi. Są jednak i takie odpady, którym należy się szczególne traktowanie. Tyczy się to chociażby odpadów zakaźnych, które są wyjątkowym podtypem odpadów medycznych. Są one skutkiem ubocznym przeprowadzania działań związanych z leczeniem chorób zakaźnych. Dlatego też muszą być one gromadzone z najwyższym stopniem ostrożności. Gdyby bowiem swobodnie się rozprzestrzeniały, to mogłyby stanowić duże zagrożenie i przyczyniać się do roznoszenia chorób zakaźnych.

Czytaj więcej

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU