Gdzie wyrzucać worki po nawozach?

Kwestia dotycząca odpowiedzialnego zarządzania odpadami jest niezwykle ważna nie tylko ze względów prawnych i ewentualnych kar grzywny, ale również w kontekście sytuacji środowiska naturalnego. Często jednak zdarza się tak, że osoby, które mają do czynienia z nietypowymi śmieciami, nie są pewne, gdzie mogą je wyrzucić. W dzisiejszym wpisie skupimy się na workach po nawozach, które niewątpliwie bywają problematyczne. Gdzie można je wyrzucić?

Kiedy worki po nawozach można uznać za odpady komunalne? 

Czasami zdarza się tak, że worki po nawozach mogą zostać uznane za odpady komunalne. Dzieje się tak, jeśli zostały wyprodukowane z polipropylenu. Warto zapoznać się z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach, w której został zawarty zapis, że nie jest to odpad niebezpieczny. Oprócz tego istotna może okazać się też informacja, że właściciel nieruchomości może przekazać omawiane nieczystości do PSZOK, pod warunkiem, że placówka je przyjmuje. W tym przypadku mówimy o uchwale rady gminy, która jest podejmowana na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Co, jeśli worek po nawozie jest traktowany jako odpad niebezpieczny? 

Zasady dotyczące wyrzucania worków po nawozach są nieco bardziej skomplikowane. Czasami bowiem zdarza się tak, że wspomniane odpady zawierają składniki chemiczne wymienione w załączniku nr 4 od ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2018 r. poz. 992) oraz zostały wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Środowiska dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923).

W takim przypadku nie można skorzystać z tradycyjnych śmietników na odpady komunalne, ponieważ takie worki mają charakter odpadów niebezpiecznych, co w praktyce oznacza, że podlegają szczególnemu przetworzeniu. Należy przez to rozumieć, że muszą wówczas zostać zastosowane specjalistyczne procesy utylizacji. Mowa tutaj na przykład o autoklawowaniu, przetwarzaniu mikrofalowym, dezynfekcji chemicznej czy o metodzie termicznej. Co ważne, aby przeprowadzenie takiej obróbki było możliwe, gmina musi oddać odpady do wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa, które się tym zajmuje.

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU