Gdzie znajdą zastosowanie rury zsypowe?

Rury zsypowe to specjalne konstrukcje służące do transportu różnych materiałów, przede wszystkim odpadów budowlanych. Przypominają długie pionowe tunele stworzone z połączonych ze sobą wiader lub innych zaokrąglonych pojemników. Wykonuje się je głównie z tworzyw sztucznych, głównie polietylenu, podczas gdy szkielety tych podłużnych konstrukcji tworzone są zazwyczaj ze stali. Ich najważniejszą zaletą jest bardzo wysoka wytrzymałość, która sprawia, że trudno je uszkodzić oraz doprowadzić do ich rozszczelnienia. Są również łatwe w użyciu i niezwykle przydatne.

Rury zsypowe do transportu gruzu

Najczęściej wykorzystuje się je podczas wszelkiego rodzaju prac budowlanych, kiedy to powstaje bardzo duża ilość odpadów, przede wszystkim gruzu oraz pyłu, które trzeba szybko i efektywnie przekazywać do kontenera. Mają szczególnie duże znaczenie, gdy roboty wykonywane są na znacznej wysokości. Samodzielne znoszenie wypełnionych gruzem worków byłoby wtedy niezwykle uciążliwe i czasochłonne, a w przypadku niewykończonego budynku nawet niebezpieczne. Rura zsypowa może być doprowadzona na wysokość odpowiedniego piętra i znacznie usprawnić ten proces.

Sposób, w jaki działają rury zsypowe, jest niezwykle prosty: jeden koniec tunelu prowadzi do miejsca, w którym wykonywane są roboty, drugi zaś do kontenera mającego za zadanie przechowywać gruz. Następnie odpady są nim zrzucane, trafiając bezpośrednio do pojemnika. Ponieważ rura jest wytrzymała oraz odpowiednio szczelna, spadający gruz nie stanowi żadnego zagrożenia dla postronnych osób.

Gdzie jeszcze używane są rury zsypowe?

Rury zsypowe znajdują całkiem szerokie zastosowanie również poza placami budowy. Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie potrzebny jest wygodny transport w pionie licznych wytrzymałych materiałów. Wykorzystuje się je często w kopalniach jako łatwy i wygodny sposób na dostarczanie urobku. Przydają się między innymi do transportu węgla. Te użyteczne narzędzia znajdują również zastosowanie w przemyśle spożywczym. Doskonale nadają się do wygodnego przekazywania niektórych produktów, między innymi zboża. Mogą służyć także do bezpiecznego zsypywania dużej ilości materiału, takiego jak piasek lub zalegający śnieg, aby trafiał bezpośrednio w miejsce przeznaczenia.

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU