Jak segregować i wyrzucać odpady BIO?

Odpady BIO to odpady biodegradowalne, czyli takie, które ulegają szybkiemu, naturalnemu rozkładowi. Należy do nich wiele substancji organicznych, przede wszystkim pochodzenia roślinnego. Powinny być wyrzucane do specjalnego brązowego pojemnika. Nie powędrują wtedy tą samą drogą, co reszta odpadów, a zostaną wykorzystane jako kompost. Dzięki temu można w pełni wykorzystać ich naturalne właściwości i odzyskać większość materii organicznej, która posłuży od użyźnienia gleby. 

Co zalicza się do odpadów BIO? 

Odpady BIO to produkty podchodzenia naturalnego, przede wszystkim roślinnego (choć zaliczają się do nich również niektóre produkty odzwierzęce). O tym, czy odpady komunalne zaliczają się do tej grupy, decyduje przede wszystkim fakt ulegania przez nie biodegradacji, czyli naturalnemu rozkładowi. Do odpadów BIO należą więc: 

  • warzywa, owoce i ich resztki (w tym np. obierki) 
  • resztki jedzenia (ale bez mięsa i kości) 
  • obumarłe kwiaty i rośliny doniczkowe 
  • liście, gałęzie, trawa i kora drzew 
  • wióry i trociny 

Należy pamiętać, że nie wszystkie produkty pochodzenia naturalnego zaliczają się do odpadów BIO. Nie są nimi na przykład: 

  • oleje oraz tłuszcze  
  • mięso, kości oraz odchody zwierząt 
  • drewno pokryte farbą lub impregnatami 
  • skały, w tym piasek, torf i żwir 
  • ziemia oraz popiół 

Tych produktów nie można wrzucać do pojemnika na odpady BIO. 

W czym wyrzucać odpady BIO? 

Bardzo istotną i często zaniedbywaną sprawą jest kwestia tego, w czym należy wyrzucać odpady biodegradowalne. Warto pamiętać, że obecność wśród nich elementów, które nie ulegają naturalnemu rozkładowi, takich jak folia, uniemożliwia ich ponowne wykorzystanie. Dlatego odpadów BIO nie powinno wyrzucać się w zwyczajnych, plastikowych workach. Tak zapakowane śmieci trafiają w sortowni do automatycznej rozrywarki, która może spowodować, że fragmenty plastiku zanieczyszczą całą frakcję. 

Zamiast tego można wykorzystać worki kompostowalne, które rozkładają się razem z resztą odpadów. To wygodne, jednak dość drogie rozwiązanie. Dlatego większość zakładów komunalnych zaleca wyrzucanie odpadów BIO luzem. Wystarczy wysypać je z kosza na śmieci wprost do pojemnika. Produkty problematyczne, na przykład bardzo brudzące, można wtedy spakować do małych papierowych torebek. 

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU