Co wchodzi w skład odpadów rolniczych?

Obowiązek odpowiedzialnego zarządzania odpadami jest regulowany przepisami. Każdy z nas musi korzystać z kilku kontenerów na różne rodzaje śmieci, które znajdują się przed każdym domem czy firmą. Oprócz tego trzeba też pamiętać o specyficznych rodzajach odpadów, które są generowane przez poszczególne branże. Jedną z tych, na które warto zwrócić szczególną uwagę, jest bez wątpienia rolnictwo. Co wchodzi w skład takich nieczystości i w jaki sposób należy z nimi postępować?

Jakie są rodzaje odpadów rolniczych?

Czasami zdarza się tak, że do naszej firmy zajmującej się wywozem śmieci w Poznaniu zgłaszają się rolnicy, którzy chcą wypożyczyć kontenery czy zlecić odbiór nieczystości. Należy jednak pamiętać, że postępowanie z odpadami jest różne w zależności od tego, do jakiej kategorii je zaliczamy. Podstawowym kryterium podziału, jeśli chodzi o odpady rolnicze, jest bowiem ten ze względu na źródło ich powstawania oraz właściwości, czyli na niebezpieczne i pozostałe. Do niebezpiecznych zaliczamy te, które wykazują przynajmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych, które zostały wymienione w ustawie o odpadach w załączniku nr 4.

Mogą to być na przykład: zwierzęta padłe i ubite z konieczności, odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin, nawozy, biocydy, adiuwanty, popłuczyny. Wśród odpadów innych niż niebezpieczne możemy znaleźć z kolei na przykład: odpadową tkankę zwierzęcą, odchody zwierzęce, odpadową masę roślinną.

O czym należy pamiętać, gospodarując takimi odpadami?

Z uwagi na to, że dużej części zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa nie można wyrzucać do kontenerów na odpady komunalne, warto wiedzieć, w jaki sposób z nimi postępować. Można je bowiem przekazać firmie, która ma zezwolenie na ich zbieranie i przetwarzanie, w związku z czym przejmie za nie odpowiedzialność. Należy też podkreślić, że przekazanie ich do firmy transportującej nie zdejmuje obowiązku dalszego zagospodarowania, ponieważ przekazujący musi wówczas wystawić Kartę Przekazania Odpadów. Właśnie dlatego odpowiedzialność w tym zakresie jest tak ważna.

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU