Kogo obowiązuje karta przekazania odpadów?

Ewidencjonowanie odpadów jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala na lepszą ilościową oraz jakościową kontrolę zarówno odpadów wytwarzanych, jak i przekazywanych, transportowanych, unieszkodliwionych oraz poddanych recyklingowi. Ma to szczególne znaczenie w przypadku podmiotów wytwarzających duże ilości i niebezpieczne rodzaje śmieci. Większość z tych podmiotów ma obowiązek wystawienia karty przekazania odpadów w momencie przekazywania ich do utylizacji lub recyklingu. Kogo dokładnie dotyczy ta powinność? 

 

Obowiązek ewidencjonowania odpadów, wystawiana kart przekazania odpadów oraz składania rocznych sprawozdań ciąży na tych, którzy wytwarzają odpady inne niż komunalne (chyba że są to niewielkie ilości odpadów, określone przepisami, na przykład odpady z gospodarstw rolnych poniżej 75 ha lub odpady budowlane od osób fizycznych). Od tej reguły są pewne wyjątki. Według art. 69 ust. 4 Ustawy o odpadach dopuszczalne jest zwolnienie z konieczności ewidencji odpadów, jeśli jeden z posiadaczy odpadów jest zwolniony z tego obowiązku. Nie ma takiego obowiązku również, jeśli wywóz odpadów odbywa się poza teren RP lub odpady są przywożone na teren RP. 

W jaki sposób prowadzi się ewidencję odpadów?

Od 2022 roku ewidencję odpadów trzeba prowadzić za pośrednictwem BDO, czyli internetowej bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. W tym samym roku powstała także nowa definicja odpadów komunalnych zwolnionych z ewidencji, która ogranicza możliwość uzyskania statusu wytwórcy odpadów komunalnych dla niektórych zakładów produkcyjnych i rolników. W praktyce oznacza to, że bez dostępu do BDO podmioty nie są w stanie prowadzić ewidencji, a kartę przekazania odpadów trzeba teraz wystawiać dla niektórych śmieci, które wcześniej były uznane za komunalne.

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU