Obowiązek segregacji odpadów budowlanych? Jak to robić?

Kod 17 09 04 dotyczący zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu nie będzie już mógł być stosowany przez firmy, które odbierają odpady. Wytwórca odpadów po budowalnych od 1 stycznia 2023 r. musi przyswoić sobie nowe zasady segregacji, aby odpady były w ogóle odebrane z placu budowy. W przeciwnym razie grożą mu poważne kary takie jak cofnięcie pozwoleń na legalną działalność. Do dalszych kar należą kary pieniężne do 1 mln zł oraz wstrzymanie działalności. Pierwsza selekcja odpadów w firmie budowlanej polega na rozdzieleniu ich na podstawowe części takie jak: gips, cegły płytki, materiały ceramiczne, kamień, beton, czyli tak zwane odpady mineralne; tworzywa sztuczne; szkło; metale; drewno. Zmienione przepisy wpłyną na codzienną pracę firm budowlanych, podmiotów gospodarczych zlecających prace budowlane, a także firm, które odbierają odpady budowlane.

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU