Co się dzieje z gruzem wywożonym w kontenerach?

Każdego dnia w Polsce powstaje ogromna ilość gruzu, będącego wynikiem prac budowlanych, remontowych czy rozbiórek. Zastanawiasz się, co dalej dzieje się z tymi odpadami? Czy są one w jakiś sposób wykorzystywane, czy lądują na wysypiskach śmieci? Sprawdź!

Jak utylizuje się gruz?

Gruz to wszystkie odpady powstałe podczas budowy lub rozbiórki budynków. Wśród nich możemy wymienić m.in. beton, cegły, kamienie, płyty gipsowe, szkło oraz ceramikę. Jego prawidłowa utylizacja jest niezwykle ważna dla ochrony środowiska.

Segregacja – pierwszy etap utylizacji zachodzący jeszcze na terenie budowy lub remontu. Stosowanie odpowiednich kontenerów pozwala na efektywne zebranie i transport różnych rodzajów odpadów. Dzięki temu możliwe jest późniejsze ich przetworzenie i ponowne wykorzystanie.

Transport – posegregowane odpady trafiają do specjalistycznych zakładów utylizacyjnych, które zajmują się ich dalszym przetwarzaniem. Transport najczęściej organizowany jest przez fachowców. Ceny wywozu gruzu mogą się różnić w zależności od danej oferty.

Recykling – obejmuje on m.in. rozdrabnianie gruzu na mniejsze frakcje, które później wykorzystuje się na przykład jako kruszywo przy budowie dróg czy fundamentów. Dzięki temu ogranicza się zużycie naturalnych surowców oraz ilość odpadów zalegających na wysypisku śmieci.

Dlaczego warto dbać o recykling gruzu?

Prawidłowa utylizacja przede wszystkim znacząco przyczynia się do ochrony środowiska, ograniczenia zużycia naturalnych surowców oraz zmniejszenia ilości odpadów budowlanych na wysypiskach. Ponadto czysty gruz może być wykorzystany jako surowiec wtórny, co przekłada się na niższe koszty inwestycji. W związku z tym, świadome zarządzanie odpadami przy pracach budowlano-montażowych staje się coraz istotniejsze dla długofalowego rozwoju branży.

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU