Co trzeba wiedzieć o usuwaniu azbestu?

Jeszcze jakiś czas temu azbest był uważany za dobrej jakości produkt przeznaczony do pokrywania dachów. Jednak zgodnie z przepisami Unii Europejskiej do 2032 roku Polska powinna usunąć produkty, które zawierają tę rakotwórczą substancję. Z uwagi na to, że jest to substancja niebezpieczna, nie może trafiać do pojemników na odpady komunalne. Co należy wiedzieć o usuwaniu azbestu? Jak się go bezpiecznie pozbyć?

Komu można zlecić usunięcie azbestu? 

Prace związane z usuwaniem azbestu różnią się od standardowej utylizacji nieczystości, ponieważ jest to odpad niebezpieczny i nie można go umieszczać w tradycyjnych pojemnikach na odpady komunalne. Bardzo ważną kwestią jest ta, że takie roboty mogą być zlecone wyłącznie firmie, która ma odpowiednie zaplecze do ich przeprowadzenia. Mowa tutaj przede wszystkim o tym, że osoby, które tam pracują, muszą przejść odpowiednie przeszkolenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i higienę pracy z azbestem. Nie sposób nie wspomnieć też o wyposażeniu przedsiębiorstwa w niezbędne narzędzia, w tym urządzenia wyposażone w odciągi pyłów czy foliowe przysłony do izolacji miejsc pracy. Poszukując takiej firmy, warto zapoznać się z wykazem, który można znaleźć w starostwie powiatowym oraz w urzędzie gminy.

Jak przebiegają prace związane z usuwaniem azbestu? 

Biorąc pod uwagę fakt, że azbest jest substancją niebezpieczną, prace związane z usuwaniem go muszą być przeprowadzane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Mowa tutaj między innymi o uprzednim zabezpieczeniu miejsca robót. W tym celu firma, która się ich podejmuje, musi przede wszystkim zastosować osłony zabezpieczające przenikanie azbestu do środowiska. Kolejnym krokiem jest ogrodzenie terenu prac. W tym przypadku trzeba zwrócić uwagę na to, aby ciągi komunikacyjne znalazły się odpowiednio daleko.

Co więcej, prace nie powinny się rozpocząć, jeśli na ich terenie nie pojawią się tablice informacyjne z treścią: „Uwaga! Zagrożenie azbestem”. Usuwanie azbestu wiąże się też z pyleniem, dlatego firma, która się tym zajmuje, musi też pamiętać o tym, aby uprzednio zabezpieczyć otwory okienne i drzwiowe w obiekcie, w którym są przeprowadzane roboty.

 

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU