Czego nie wolno składować w kontenerach budowlanych?

Kontener budowlany służy w celu bezpiecznego składowania odpadów budowlanych. Nie jest on przeznaczony do składowania materiałów niebezpiecznych, odpadów toksycznych, pojemników po farbach, lakierach i większości opakowań materiałów budowlanych oraz wykończeniowych, a także wielu innych odpadów. W praktyce okazuje się jednak, że do kontenera budowlanego trafiają przeróżne śmieci. Sprawdź, czego do niego nie wyrzucać, zanim zamówisz wywóz śmieci.

Czego nie wkładamy do kontenera na odpady budowlane?

Odpady budowlane to gruz czysty, gruz zmieszany i gruz zanieczyszczony. Do gruzu czystego zaliczamy przede wszystkim elementy betonu i odpady betonowe, które powstają podczas remontów, gruz ceglany, a także naturalne kamienie, glebę i ziemię. W przypadku gruzu czystego nie jest dopuszczane mieszanie go z innymi odpadami.

Gruz zmieszany to gruz, który zawiera zarówno elementy betonowe, jak i ceramiczne np. płytki ceramiczne i elementy armatury łazienkowej. W kontenerze na gruz zmieszany mogą znaleźć się pozostałości materiałów budowlanych i wykończeniowych np. pozostałości siatki montażowej, tynku, a także kawałki stosowanych w celu wykończenia ścian i sufitów płyt gipsowo-kartonowych. Dopuszczalne jest także włożenie do kontenera niewielkiej ilości styropianu oraz wełny mineralnej i szkła np. pochodzącego z pustaków szklanych. Nie należy wyrzucać do kontenera odpadów niebezpiecznych, wiaderek, puszek i innych opakowań np. po materiałach budowlanych i wykończeniowych, szklanych i plastikowych butelek oraz materiałów niebezpiecznych np. płyt eternitowych i papy.

W przypadku gruzu zanieczyszczonego w kontenerze oprócz powyżej wyszczególnionych odpadów mogą się znaleźć m.in. panele podłogowe i ścienne, wykładziny dywanowe i wykładziny PCV, drewno, profile aluminiowe i inne elementy metalowe, folia malarska, worki po np. cemencie, a także tynki. I w tym przypadku do kontenera nie należy wyrzucać odpadów niebezpiecznych, opakowań szklanych i plastikowych np. po środkach chemicznych.

W kontenerze budowlanym nie ma także miejsca na śmieci wielkogabarytowe np. meble i ich elementy, sprzęt RTV i AGD oraz typowe odpady komunalne.

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU