Czy gruz z budowy podlega recyklingowi?

Gruz budowlany to jeden z wielu odpadów, które wymagają odpowiedniego zabezpieczenia. Znajdujące się w nim śmieci mogą zagrażać środowisku naturalnemu, dlatego konieczna jest odpowiednia segregacja gruzu z budowy. Gruzu nie możemy wyrzucić do kontenerów na odpady niesegregowane, wywieźć na dzikie wysypisko, a także przez długi czas składować na terenie posesji. Co zrobić z gruzem z budowy? Podpowiadamy.

Jak zgodnie z prawem pozbyć się gruzu budowlanego?

Gruz budowlany nie jest odpadem obojętnym dla środowiska naturalnego, dlatego wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. Obecnie gruz budowlany poddawany jest recyklingowi. Dzięki temu można nie tylko ograniczyć ilość odpadów, ale także korzystać z tańszego kruszywa budowlanego, które może zostać wykorzystane np. do utwardzenia terenu. Gruz budowlany nie może zostać wyrzucony do kontenera na śmieci niesegregowane! Niezgodne z prawem pozbycie się gruzu budowlanego grozi wysoką karą grzywny. Jak szybko i bez problemu pozbyć się nawet dużej ilości gruzu budowlanego? Najlepiej wynająć kontener na gruz i przekazać odpady budowlane firmie, która zajmuje się ich recyklingiem.

Na czym polega recykling gruzu budowlanego?

Gruz budowlany dzielimy na kilka kategorii, czyli gruz czysty, gruz zmieszany i gruz zanieczyszczony. Gruz czysty jest materiałem, który może od razu zostać przetworzony na kruszywo budowlane. Dzięki odpowiednio dobranym, nowoczesnym maszynom jest on kruszony i przesiewany. Następnie powstałe z gruzu budowlanego kruszywo jest ponownie wykorzystywane, dzięki czemu można nawet o 80% zmniejszyć ilość odpadów. W przypadku gruzu zmieszanego i gruzu zanieczyszczonego konieczna jest segregacja odpadów przed ich przetworzeniem na poszczególne grupy np. beton, ceramikę łazienkową, plastik, szkło, drewno. Odpady, których nie można przetworzyć, są w sposób bezpieczny dla środowiska utylizowane.

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU