Czym grozi nielegalny wywóz gruzu?

Gruz budowlany to jeden z rodzajów odpadów, które są poddawane recyklingowi. Co więcej, może on zawierać szkodliwe dla środowiska substancje, które wymagają odpowiedniej utylizacji. Z tego względu nie możemy nawet niewielkiej ilości gruzu wyrzucić do kontenera na odpady zmieszane lub w inny sposób się go pozbyć. Za nielegalny wywóz oraz składowanie gruzu grożą wysokie kary. Co zrobić z gruzem budowlanym? Podpowiadamy.

Gruz budowlany, czyli co?

Gruz budowlany to dość duża grupa odpadów, które powstają na etapie wznoszenia obiektów budowlanych, remontów oraz rozbiórek i wyburzeń. Do gruzu budowlanego zaliczamy wszystkie pokruszone lub uszkodzone elementy betonowe, ceramikę budowlaną, a także inne odpady, które mogą zostać ponownie wykorzystane jako kruszywo budowlane. Wyróżniamy m.in. gruz czysty, gruz zmieszany i gruz zanieczyszczony.  Ze względu na możliwość recyklingu, trzeba odpowiednio zabezpieczyć gruz budowlany oraz przekazać odpady firmie, która zajmie się recyklingiem i utylizacją gruzu.

Jak zgodnie z prawem pozbyć się gruzu?

Gruzu nie możemy mieszać z innymi odpadami komunalnymi, w nieskończoność przechowywać na prywatnej posesji lub terenie należącym do spółdzielni mieszkaniowej, a także wywieźć go np. na dzikie wysypisko lub wyrzucić w lesie. Teoretycznie możemy poszukać osoby, która przyjmie od nas gruz i wykorzysta go w celu np. utwardzenia terenu pod budowę, jednak rozwiązanie to bywa problematyczne. Najlepiej skontaktować się z firmą, która zajmuje się odbiorem i recyklingiem gruzu. Otrzymamy wówczas specjalny kontener, w którym będziemy mogli bezpiecznie składować odpady. Po zapełnieniu kontenera zostanie on odebrany, a znajdujący się w nim gruz przetworzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kary za nielegalny wywóz gruzu

Musimy liczyć się z poważnymi konsekwencjami, jeżeli zdecydujemy się na zmieszanie gruzu z innymi odpadami, jego nielegalne wywiezienie poza naszą posesję lub składowanie na terenie przylegającym do nieruchomości. Nielegalny wywóz gruzu jest zagrożony karą grzywny w wysokości od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy złotych. W niektórych przypadkach grozi nam również kara pozbawienia wolności na okres od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Jeżeli wyrzucimy gruz do kontenera na śmieci, to może zostać nałożona na nas kara grzywny w wysokości do 1500 zł.

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU