Czym jest BDO – kto i kiedy musi dokonywać wpisów?

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (w skrócie BDO) ma za zadanie zapobiegać odchyleniom związanym z gospodarowaniem odpadami. Według rozporządzeń Ministerstwa Środowiska podmioty gospodarcze, które rozporządzają odpadami lub wytwarzają produkty w opakowaniach muszą obowiązkowo prowadzić ewidencję odpadów i rejestrować się do BDO.

 

Kto musi dokonywać wpisów w BDO?

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów i rejestracji do BDO mają zarówno firmy, jak i jednoosobowe działalności. Podmioty nieprowadzące ewidencji odpadów nie muszą rejestrować się do BDO. Rejestracja obowiązuje wszystkich, którzy wytwarzają odpady, wprowadzając do sprzedaży na przykład produkty w opakowaniach, opony, pojazdy, sprzęt elektryczny, oleje, smary, baterie oraz akumulatory.

Warto wiedzieć, że taki obowiązek mają również wszystkie podmioty, które zajmują się handlem i oferują reklamówki. Jednak w sytuacji, gdy sprzedawca odpadów lub pośrednik w obrocie nie są właścicielami odpadów nie mają obowiązku dokonywać wpisów w BDO. Rejestracji do BDO dokonują także podmioty świadczące w ramach umowy usługi budowlane, remontowe, sprzątanie, naprawy oraz oczyszczanie zbiorników. Odpowiednia firma bierze odpowiedzialność za utylizację odpadów oraz wynajem kontenerów. Nasza firma podstawia pojemniki na śmieci na place budowy oraz wszędzie tam, gdzie generuje się w sposób ciągły duże ilości odpadów. To wygodne rozwiązanie, ponieważ w przypadku zapełnienia kontenera, wywozimy odpady oferując bezpieczną dla środowiska utylizację.

Kiedy trzeba dokonywać wpisów do BDO?

Podmioty wytwarzające odpady, inne niż komunalne, w okresie od 29 czerwca 2020 do 31 października 2020 muszą złożyć w BDO sprawozdanie odpadowe, w związku z powstaniem jej nowej wersji. Obecnie obowiązek regularnego prowadzenia ewidencji odpadów mają również gabinety stomatologiczne, lekarskie, apteki, weterynarze, warsztaty samochodowe oraz  tartaki.

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU