Czym są zsypy gruzowe?

Prace remontowo-budowlane wiążą się zwykle z koniecznością usuwania znacznych ilości gruzu, zwłaszcza jeśli są prowadzone w ramach większej przebudowy wiążącej się wyburzaniem ścian lub skuwaniem podłóg. Zagospodarowanie powstających przy tym odpadów wymaga podstawienia kontenerów, którymi będzie można je odebrać. Warto jednak pamiętać, że w wielu przypadkach konieczne będzie również wynajęcie zsypu gruzowego. Przekonajmy się, czym jest to urządzenie i dlaczego trzeba go używać.

Jaka jest funkcja zsypu gruzowego?

Zsyp gruzowy pozwala na sprawne pozbywanie się gruzu z wyższych kondygnacji budynku wprost do podstawionego kontenera bez konieczności przenoszenia go w workach bądź innych pojemnikach. Jest to rodzaj rękawa wykonanego z odpornego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego lub laminatu. Składa się z modułów mających postać szerokich, lecz nieco zwężających się w dolnej części rur oraz umieszczanego w górnej części leja. Poszczególne elementy podwiesza się, korzystając z metalowych łańcuchów. Wrzucany do zsypu gruz opada grawitacyjne w dół, a cała konstrukcja chroni osoby znajdujące się w pobliżu przed odniesieniem obrażeń, a także zmniejsza towarzyszące temu pylenie.

Dlaczego trzeba korzystać ze zsypów gruzowych?

Używanie zsypu gruzowego oznacza znacznie szybsze pozbywanie się powstającego podczas prac rozbiórkowych czy wyburzeniowych materiału. Może on być sprawnie wyrzucany i trafiać do kontenera, dzięki czemu pracownicy nie tracą czasu na jego przenoszenie, co nawet w budynkach o niewielkiej wysokości bywa kłopotliwe. Ze względu na niewielkie koszty wynajęcia rynny do gruzu, jej użycie będzie opłacalne, szczególnie jeśli ilość odpadów będzie duża. Stosowanie zsypów to także znacznie mniejsze zanieczyszczenie terenu, a zatem niższe koszty jego późniejszego sprzątania.  Zsypy gruzowe są też wymagane przez obowiązujące przepisy. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych montaż rynny zsypowej jest niezbędny podczas prowadzenia prac rozbiórkowych.

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU