Jak postępować z odpadami zakaźnymi?

Większość ze śmieci, które wyrzucamy, trafia do pojemników z odpadami ogólnymi. Są jednak i takie odpady, którym należy się szczególne traktowanie. Tyczy się to chociażby odpadów zakaźnych, które są wyjątkowym podtypem odpadów medycznych. Są one skutkiem ubocznym przeprowadzania działań związanych z leczeniem chorób zakaźnych. Dlatego też muszą być one gromadzone z najwyższym stopniem ostrożności. Gdyby bowiem swobodnie się rozprzestrzeniały, to mogłyby stanowić duże zagrożenie i przyczyniać się do roznoszenia chorób zakaźnych.

Poszczególne wytyczne

W jaki sposób powinno się postępować z odpadami zakaźnymi? Zasady w tej kwestii określa Rozporządzenie ministra zdrowia. Podstawową rolą tego aktu prawnego jest to, iż definiuje on kategorię, jaką są wysoce zakaźne odpady medyczne. Jedna z głównych reguł postępowania z tego typu obiektami, którymi mogą być strzykawki, pojemniki, bandaże itd., określa czas przechowywania w lokalizacji wytworzenia. Krótko mówiąc, wysoce zakaźne odpady medyczne nie mogą być trzymane w miejscu powstania dłużej niż dwadzieścia cztery godziny. Ponadto muszą być one gromadzone tak w wewnętrznym, jak i w zewnętrznym opakowaniu. Oba typy tych opakowań powinny mieć czerwony kolor. Dzięki temu od razu po zerknięciu na pojemnik będzie wiadomo, jakiego typu odpady się w nim znajdują.

Rolę opakowania wewnętrznego na wysoce zakaźne odpady medyczne może pełnić foliowy worek. Natomiast rekomendowanym opakowaniem zewnętrznym jest sztywny czerwony pojemnik z plastiku. Powinien on być dość wytrzymały, aby odpady nie miały możliwości wydostać się z niego na zewnątrz. Inną ważną cechą charakteryzującą pojemniki na wysoce zakaźne odpady medyczne jest też gwarancja szczelnego zamknięcia. Właściwość ta ma taką samą rolę jak solidność pojemnika. Zapobiega wydostawaniu się groźnych związków na zewnątrz.

Podsumowując, kiedy gromadzi się wysoce zakaźne odpady medyczne, nie można sobie pozwolić na zaniedbania. Każde uchybienie jest bowiem w stanie spowodować niebezpieczeństwo.

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU