Jak są klasyfikowane odpady medyczne?

Istnieją różne rodzaje odpadów. Jednym ze szczególnych typów tych obiektów są odpady medyczne. Są one produktem ubocznym procesów związanych z leczeniem pacjentów oraz z działalnością naukową w zakresie nauk medycznych. Ze względu na swoje szczególne pochodzenie odpady medyczne nie mogą być wyrzucane razem ze śmieciami ogólnymi. Powinny one być gromadzone w specjalnych pojemnikach, a następnie utylizowane. Wszystko po to, aby potencjalnie niebezpieczne związki nie miały kontaktu z żadnymi innymi obiektami, a przede wszystkim z ludźmi, którzy mogliby się zarazić jedną czy drugą chorobą.

Co można zaliczyć do odpadów medycznych? Obiektów, które mogą podpadać pod tę kategorię, jest multum. Działania, które skutkują wytworzeniem odpadów medycznych, zakładają bowiem wykorzystanie specjalnych akcesoriów. Do najpowszechniejszych z nich należą:

  • rękawice chirurgiczne
  • materiały opatrunkowe
  • narzędzia jednorazowego użytku

Główne grupy odpadów medycznych

W gromadzeniu odpadów medycznych zdecydowanie pomaga ich klasyfikacja. W momencie, gdy śmieci podzielone są na poszczególne grupy, do każdej z tych ostatnich może zostać dopasowany odpowiedni typ pojemnika. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której w wyrzucanych odpadach panowałby bałagan. Jakie więc są główne rodzaje odpadów medycznych? Generalnie rzecz biorąc, dzieli się je na trzy duże grupy:

  • odpady zakaźne
  • odpady niebezpieczne, ale inne niż zakaźne
  • odpady inne niż niebezpieczne i nie zakaźne

Dwie ostatnie z wyszczególnionych grup miały niegdyś także inne nazwy. Odpady niebezpieczne nazywano specjalnymi, natomiast odpady inne niż niebezpieczne – pozostałymi. Niezależnie jednak od tego, jak określa się poszczególne grupy odpadów medycznych, jasne jest, że każda z nich wymaga specjalnego traktowania. Dlatego też do rozpoznawania podtypów odpadów zakaźnych, niebezpiecznych i innych wykorzystuje się dodatkowo kody. Składają się one z sześciu cyfr i przyczyniają się do jeszcze lepszego rozpoznawania konkretnych odpadów medycznych.

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU