Jak składować odpady budowlane?

Podczas remontów już istniejących budynków oraz w trakcie budowy nowych powstaje bardzo duża ilość różnego typu odpadów budowlanych, które często przez długi czas zalegają obok miejsca budowy. Zwykle póki budowa lub prace remontowe nie są zakończone, nie ma czasu, aby odpowiednio zająć się zalegającymi niepotrzebnymi materiałami, czasem zaś po prostu nie ma odpowiedniej osoby nadzorującej, która powinna zadbać o prawidłowe składowanie tego rodzaju śmieci.

Jest to jednak kwestia bardzo ważna i nie powinno się odkładać jej na później, ponieważ składowanie odpadów budowlanych nawet na własnej posesji może zostać ukarane mandatem.

Co zrobić z zalegającymi odpadami budowlanymi?

Zalegające na naszej działce odpady budowlane, takie jak cegły, pustaki, tynki, resztki drewna, płytek ceramicznych oraz kawałki styropianu, nie mogą na niej pozostawać przez dłuższy czas. Nie wolno ich również wyrzucać do zwykłych kontenerów przeznaczonych na odpady komunalne. Aby zutylizować odpady komunalne zgodnie z przepisami, należy oddać je bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) albo zamówić specjalny kontener z firmy zajmującej się wywozem tego rodzaju śmieci. Zamówienie kontenera jest wygodniejsze, ponieważ nie musimy martwić się, w jaki sposób przewieziemy nawet dużą ilość odpadów, a poza tym możemy wybrać spośród pojemników różnej wielkości taki, który zmieści wszystko, czego chcielibyśmy się pozbyć.

Następnie wywiezione odpady budowlane trafiają do miejsca legalnej utylizacji, w którym zajmują się nimi specjaliści. Większość odpadów może zostać przetworzona, dzięki czemu chroni się środowisko naturalne. Na przykład gruz betonowy i ceglany jest rozdrabniany, a następnie może zostać wykorzystany ponownie jako kruszywo budowlane będące znakomitym podłożem pod rozmaite inwestycje, takie jak na przykład drogi czy parkingi.

Oczywiście z odpadów budowlanych wyodrębnia się również wszelkie materiały niebezpieczne, które mogłyby zanieczyszczać środowisko, i przenosi je na miejsca bezpiecznego składowania, aby nie dostały się do wód gruntowych ani nie zostały rozwleczone po okolicy przez zwierzęta. Dzięki temu nie będą stanowiły zagrożenia dla organizmów żywych.

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU