Jak utylizować padłe zwierzęta?

Polskie prawo zabrania grzebania ciał zdechłych zwierząt w nieprzystosowanych do tego celu miejscach, takich jak prywatny ogród, pole czy las. Co w takim razie zrobić z padłą zwierzyną leśną, hodowlaną czy zwierzętami domowymi?

Zdechłe zwierzę musi być zutylizowane

Zgodnie z przepisami każde zdechłe zwierzę musi zostać zutylizowane. Obowiązkiem właściciela czy hodowcy jest skontaktowanie się z przedsiębiorstwem, które świadczy usługi z tego zakresu. Jest to bardzo ważne ze względu na zagrożenie epidemiologiczne. Zwłoki zwierząt, zarówno małych, jak i dużych, mogą być źródłem groźnych bakterii i chorób zakaźnych, stanowiących niebezpieczeństwo dla człowieka oraz otoczenia.

Gdzie utylizować padłe zwierzęta? Usługi z tego zakresu świadczą specjalistyczne przedsiębiorstwa, takie jak nasza firma. Zajmujemy się odbiorem, transportem, a następnie utylizacją zwierząt. Ich przewóz odbywa się w najwyższych standardach higienicznych. Dysponujemy odpowiednimi środkami transportu, które dostosowane są do gabarytów różnych zwierząt, w tym zarówno domowych, jak i gospodarskich czy dzikich, które zginęły w wypadku komunikacyjnym czy też innych zdarzeń losowych.

Posiadamy niezbędne pozwolenia, które uprawniają nas do przewozu, a po odbiorze zwłok wystawiamy dokument potwierdzający utylizację zwierząt. Dzięki temu można wyrejestrować zwierzę bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Dofinansowanie na utylizację zwierząt gospodarskich

Hodowcy zwierząt gospodarskich, takich jak bydło, owce, kozy, świnie czy konie, mogą otrzymać dofinansowanie na utylizację ich zwłok. Pomoc finansowa udzielana jest rolnikom przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Po przedstawieniu stosownych dokumentów urzędnikom można ubiegać się o pokrycie całości lub części kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich. W ramach dofinansowania rolnicy mają zapewnione wszystkie niezbędne usługi, a więc odbiór, transport, a następnie stosowne unieszkodliwienie padłej zwierzyny.

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU