Jakie grożą konsekwencje za nielegalny wywóz odpadów?

Mogłoby się wydawać, że coraz więcej ludzi rozumie konieczność rozsądnego gospodarowania odpadami i potrzebę ich recyklingu. Mimo tego, co roku do lasów i jezior trafiają hałdy śmieci – zarówno „zwykłych” odpadów generowanych na co dzień, jak i tych „niewygodnych” – wielkogabarytowych, czy nienadających się do wyrzucenia do zwykłej altany. Nielegalne pozbywanie się śmieci jest karalne. Co grozi osobie, która pozbywa się ich w ten sposób?

 

Kary finansowe

Kary za nielegalny wywóz odpadów reguluje Kodeks wykroczeń. Według jego zapisów osobie nielegalnie pozbywającej się śmieci grozi grzywna od 20 zł do 5000 zł. Jednak trzeba liczyć się z tym, że to nie jedyny wydatek, jaki może na czekać, gdy zdecydujemy się na ten ruch. Jeśli na przykład postanowimy wyrzucić poremontowy gruz ukryty wśród innych śmieci do zwykłej altany na odpady, a przy odbiorze śmieci uszkodzi on śmieciarkę, jej właściciel ma prawo dochodzić od nas zwrotu kosztów za jej naprawę. Złym pomysłem jest również składowanie śmieci na swojej działce z zamiarem pozbycia się ich później, lub czekania, aż porośnie je zieleń. To również jest karalne – właściciele gruntów mają bowiem obowiązek utrzymywać na nich porządek. Kodeks wykroczeń za niedopełnienie tego obowiązku przewiduje ukaranie właściciela gruntu mandatem w wysokości do 1500 zł. Jeśli śmieci zniszczą np. ogrodzenie sąsiada, ma on prawo ubiegać się o wypłatę odszkodowania.

Pomoc specjalistów

Jeśli planujemy pozbyć się niestandardowych śmieci, np. po remoncie czy budowie, najlepiej jest poprosić o pomoc specjalistów. Firma oferująca odbiór odpadów dostarczy pod nasz dom specjalny kontener i odbierze śmieci o ustalonej godzinie. W kontenerze możemy umieścić nie tylko stare meble, czy resztki materiałów budowlanych, ale też przede wszystkim gruz. Niewiele osób wie, że gruz poddaje się recyklingowi. Powstaje z niego kruszywo, które wykorzystuję się w budownictwie i drogownictwie. Kontenery na gruz i inne odpady poremontowe dostępne są w różnych wielkościach, dzięki czemu bez problemu można zamówić obiór odpadów zarówno po wyburzeniu domu, jak i ściany w niewielkim mieszkaniu.

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU