Jakie odpady stanowią największe zagrożenie dla środowiska?

Zagrożenie związane z zanieczyszczeniem środowiska nieustannie rośnie. Śmieci zalegających na legalnych składowiskach jest coraz więcej, miejsca z kolei coraz mniej, a ogromne ilości odpadów pozostawiane są także w miejscach sprzecznych z przepisami i zupełnie do tego nieprzystosowanych. Wiele z nich stanowi poważne niebezpieczeństwo dla roślin, zwierząt, a nawet ludzi. Na szczęście rośnie również świadomość społeczeństwa dotycząca ekologii, a Unia Europejska i rządy poszczególnych państw robią coraz więcej, aby nakłonić firmy oraz obywateli do większej troski o środowisko. Jednym z jej przejawów jest właściwa utylizacja niebezpiecznych odpadów. 

Odpady zawierające metale ciężkie 

Metale ciężkie to szkodliwe substancje, które powszechnie wykorzystuje się w wielu gałęziach przemysłu. Nie stanowią zagrożenia podczas normalnego korzystania z zawierających je przedmiotów, ale pozostawione w formie odpadów przedostają się do środowiska, przede wszystkim zaś do gleby i wody. Stają się wtedy śmiertelnie niebezpieczne: zatruwają rośliny, prowadząc do ich obumarcia i powolniejszego wzrostu, przedostają się do organizmów zwierząt, wywołując wiele chorób, a w sposób pośredni mogą zatruć również człowieka, stając się nawet przyczyną śmierci. 

Najczęściej wykorzystywane metale ciężkie to między innymi miedź, cynk, rtęć, ołów, kadm i nikiel. Znaleźć je można w wielu przedmiotach, ale najczęściej są to urządzenia elektroniczne, na przykład komputery lub kuchenki mikrofalowe, a także baterie, akumulatory, przewody oraz świetlówki. Odbiór odpadów tego typu można zlecić firmie zajmującej się wywozem śmierci wielkogabarytowych, a jeśli dany przedmiot nie zalicza się do tej kategorii, należy oddać go do punktu zbioru elektrośmieci. 

Pozostałe niebezpieczne odpady 

Niebezpieczne jest bardzo wiele odpadów zawierających substancje chemiczne: między innymi kosmetyki, środki czystości oraz leki. Nie powinno wyrzucać się ich do kontenera razem z resztą śmieci. Zazwyczaj informacje na temat ich poprawnej utylizacji są dostarczone przez producenta na ulotce lub opakowaniu. Należy ich przestrzegać: gdy te substancje dostaną się do środowiska, staną się dużym zagrożeniem. 

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU