Jakie odpady wchodzą w skład odpadów niebezpiecznych?

Codziennie każdy człowiek produkuje masę odpadów. Są one wynikiem wszystkich działań, jakie podejmujemy. Zarówno najprostsze czynności życiowe, jak i bardziej skomplikowane aktywności przyczyniają się do wytwarzania śmieci. Niektóre z tych ostatnich mają zupełnie zwyczajny charakter i nie wymagają specjalnego traktowania. Są jednak i takie odpady, z którymi należy postępować szczególnie ostrożnie. Chodzi tu zwłaszcza o odpady niebezpieczne, a więc takie, które są w stanie zagrażać zdrowiu lub życiu i przyczyniać się do skażenia środowiska.

Poszczególne przykłady odpadów niebezpiecznych

Generalnie rzecz biorąc, odpady niebezpieczne to bardzo szeroka nazwa grupy, w skład której wchodzi wiele różnych śmieci. Podlegają one klasyfikacji, która ma na celu przede wszystkim rozgraniczenie między tymi odpadami, które na nic się już nie przydadzą, a tymi odpadami, z których będzie można zrobić jeszcze jakiś użytek. Jakie zatem rodzaje odpadów niebezpiecznych można wyróżnić? Są to między innymi:

  • baterie i akumulatory
  • odpady medyczne
  • odpady weterynaryjne
  • odpady zawierające w swoim składzie azbest
  • odpady zawierające w swoim składzie rtęć
  • farby, kleje, rozpuszczalniki
  • oleje odpadowe
  • środki biobójcze

Jak widać, można wyróżnić dwa główne czynniki, które pozwalają dokonać klasyfikacji odpadów niebezpiecznych. Jednym z nich jest przeznaczenie. Ze względu na nie wyszczególnia się chociażby odpady medyczne czy środki biobójcze. Drugim aspektem, który umożliwia dokonanie podziału odpadów niebezpiecznych jest zaś skład fizykochemiczny. To właśnie on stoi za tym, że w skład odpadów niebezpiecznych wchodzą takie grupy jak odpady zawierające w swoim składzie azbest i odpady zawierające w swoim składzie rtęć.

Podsumowując, odpady niebezpieczne to grupa nie jednorodna, a zróżnicowana. Sprawia to, że poszczególnym jej elementom należy się odmienne traktowanie. Łączy je jednak wszystkie to, że, jak sama ich nazwa wskazuje, nie należą do najbezpieczniejszych.

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU