Jakie są zasady składowania odpadów niebezpiecznych?

Odpady mają wiele twarzy. Z jednej strony są zwykłymi produktami ubocznymi codziennych czynności takich jak jedzenie czy sprzątanie. To opakowania po artykułach żywnościowych czy zużyte ręczniki papierowe. Z drugiej strony część z odpadów ma szczególny charakter. Między innymi dlatego, że mogą stwarzać zagrożenie tak dla zdrowia ludzi, jak i dla środowiska naturalnego. Tego rodzaju śmieci nazywa się odpadami niebezpiecznymi.

Szczegóły postępowania

W związku z tym, że odpady niebezpieczne są szczególną grupą wyróżniającą się na tle innych śmieci, należy im się szczególne traktowanie. Jeżeli nie będą one składowane w odpowiedni sposób, mogą się przyczynić do skażenia środowiska albo do zatrucia znajdujących się w pobliżu osób. Jakie więc zasady powinny przyświecać gromadzeniu niebezpiecznych odpadów? Przede wszystkim groźne dla ludzkiego zdrowia i dla natury śmieci muszą się znaleźć w specjalnych pojemnikach. Gwarantuje im to odseparowanie i nie mieszanie się z innymi, bardziej neutralnymi lub przynajmniej mniej szkodliwymi odpadami. Reguła taka stosuje się chociażby do baterii i akumulatorów. Ponieważ w tych obiektach obecny jest toksyczny płyn, nie może on w żadnym wypadku wyciec w przypadkowym miejscu. Zapobiegają temu specjalne pojemniki na baterie, które można znaleźć chociażby w dużych supermarketach czy w sklepach ze sprzętem elektronicznym.

Z odpadami niebezpiecznymi nie wystarczy jednak postępować odpowiednio na etapie wyrzucania do pojemnika. Równie istotne jest właściwe gromadzenie tych śmieci na etapie składowania na wysypisku. Po dowiezieniu na miejsce nie mogą one zostać zmieszane ze zwykłymi odpadami. Pozwala to chociażby zachować odrębność i zapobiec mieszaniu się elementów, które nie mogą podlegać recyklingowi, z elementami, które mogą podlegać recyklingowi.

Jak widać, to, że coś trafia do śmieci, nie znaczy wcale, że może trwać w nieporządku. Wprost przeciwnie. Odpadami rządzą pewne zasady, których należy dokładnie przestrzegać.

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU