Metody postępowania z odpadami budowlanymi

Podczas wznoszenia nowych budynków, a także przeprowadzania różnego rodzaju remontów budynków już istniejących, nie sposób uniknąć powstawania dużej ilości odpadów.

Są to śmieci i pozostałości bardzo wielu różnorodnych materiałów, które najogólniej możemy podzielić na kilka głównych grup:

  • czysty gruz bez fragmentów innych materiałów, które mogłyby go zanieczyścić;
  • zmieszane odpady budowlane, wśród których znajdziemy cegły, beton, pustaki, tynki, drewno, kartony, fragmenty ceramiki, szkła, a także metale i tworzywa sztuczne;
  • odpady gabarytowe, które nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci; wśród nich są meble, większe sprzęty AGD, wózki dziecięce itp.;
  • odpady specjalne, takie jak papa i eternit, których wywóz podlega odrębnym obostrzeniom, ponieważ są one szczególnie niebezpieczne dla człowieka i całego środowiska naturalnego.

Co zrobić z odpadami budowlanymi?

Przede wszystkim odpady budowlane warto w miarę możliwości segregować, tak aby oddzielić czysty gruz, a także inne materiały, takie jak metale, tworzywa sztuczne, szkło czy drewno. Dzięki temu będzie możliwość odzyskania wielu surowców i ponownego ich wykorzystania w różny sposób.

Pamiętajmy jednak, że odpadów budowlanych nie możemy wyrzucić do zwykłych pojemników na śmieci znajdujących się przy naszym domu lub mieszkaniu. Wymagają one najpierw przede wszystkim odpowiedniego przechowywania w specjalnych workach lub wynajętych kontenerach. Następnie wystarczy umówić się z firmą posiadającą odpowiednie uprawnienia, która te odpady od nas odbierze. Jeśli są one wstępnie posegregowane, to bardzo duży plus, ponieważ większość z nich będzie można ponownie przetworzyć i użyć do zastosowań budowlanych lub innych.

Specjalistyczne firmy zajmują się również odpadami niebezpiecznymi, takimi jak choćby zawierający azbest eternit. Materiał ten wymaga ostrożności nawet w demontowaniu i przewożeniu, a na końcu musi zostać umieszczony w specjalnie stworzonym miejscu składowania, które zapewnia jego odpowiednie odseparowanie od środowiska.

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU