Recykling i utylizacja gruzu a korzyść dla środowiska

Co pewien czas w każdym mieszkaniu niezbędne jest przeprowadzenie większego lub mniejszego remontu. Czasem wiąże się on nawet z wyburzeniem fragmentów ścianek działowych czy wymianą okien. W każdym przypadku podczas remontu powstaje sporo gruzu i innych odpadów budowlanych, z którymi mamy problem. Ze względu na ich rodzaj i ilość nie mogą one trafić do zwykłych pojemników na odpady komunalne, gdzie zostawiamy nasze codzienne śmieci.

Odpady poremontowe to między innymi tynki, kafelki, elementy gipsowe, gruz, folia, wykładziny oraz styropian i drut. Większości z tych materiałów nie możemy włożyć do pojemników na odpady, ponieważ jest to nielegalne i mogłoby nawet wiązać się z grzywną. Dzieje się tak dlatego, że gruz i inne odpady poremontowe mogą zawierać groźne dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi substancje. Jednocześnie jednak w tego rodzaju odpadach mogą znajdować się cenne surowce zdatne do recyklingu lub odzyskania. Co więc robić z gruzem i odpadami poremontowymi?

Rozwiązanie dla problemu gruzu

Aby uporać się z problemem poremontowych odpadów, można zamówić kontener o wybranym rozmiarze, który po zapełnieniu zostanie od nas odebrany i zgromadzone w nim śmieci trafią do odpowiedniego miejsca utylizacji. Specjaliści, którzy od nas wywiozą gruz, fachowo przeprowadzą proces jego recyklingu, który składa się z kilku etapów:

  • przesiewanie i wstępne sortowanie gruzu, aby usunąć z niego np. drewno, metale czy inne zanieczyszczenia;
  • maszynowe kruszenie gruzu, aby rozdrobnić go do wybranych rozmiarów;
  • po zakończeniu procesu pokruszony gruz staje się pełnowartościowym materiałem budowanym, a dodatkowo odseparowane inne surowce również mogą w większości stać się ponownie użyteczne.

Oddanie gruzu fachowcom gwarantuje bezpieczeństwo, ponieważ odpady nie zostaną zakopane w ziemi ani porzucone w niezabezpieczonym miejscu, gdzie mogłyby negatywnie wpłynąć na stan środowiska naturalnego. Dodatkowo przysłużymy się ekologii, ponieważ odzyskamy materiały nadające się do powtórnego wykorzystania zamiast używania nowych zasobów naturalnych, które przecież nie są nieskończone.

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU