Rejestracja w bazie danych o produktach i opakowaniach - najważniejsze informacje

Podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami powinny dokonać wpisu do bazy danych o produktach i opakowaniach, czyli Rejestru BDO. Z tego artykułu dowiesz się, czym właściwie jest Rejestru BDO, kogo on dotyczy oraz jak dokonać niezbędnego wpisu.

 

Czym jest baza danych o produktach i opakowaniach?

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, czyli BDO, to specjalny rejestr, stanowiący elektroniczną bazę informacji gromadzonych w celach ewidencyjnych i sprawozdawczych. Narzędzie to pozwala na zbieranie i zarządzanie informacjami o wprowadzanych produktach, produktach w opakowaniach oraz podmiotach gospodarującymi odpadami, w tych specjalizujących się w odbiorze odpadów. Wykorzystywane jest przede wszystkim przez organy administracji państwowej oraz inspekcję ochrony środowiska.

Co ważne, Rejestr BDO może stanowić też ułatwienie dla przedsiębiorców specjalizujących się w usługach transportu odpadami. Po dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorstwo może być zwolnione z obowiązku uzyskania zezwoleń na transport odpadów.

Kto ma obowiązek wpisu do Rejestru BDO?

Do Rejestru BDO powinny dokonać wpisu podmioty, które:

  • wytwarzają odpady lub prowadzą ewidencję odpadów,
  • wprowadzają na terytorium Polski produkty w opakowaniach, pojazdy, baterie lub akumulatory, opony, oleje, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Warto przy tym pamiętać, że w niektórych przypadkach obowiązek wpisu do tej bazy może dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych, takich jak np. gabinety stomatologiczne, salony kosmetyczne, firmy budowlane, podmioty wytwarzające odpady niebezpieczne, warsztaty samochodowe, weterynarze, apteki, jednostki badawcze, tartaki itp.

Jak dokonać wpisu do Rejestru BDO?

Przedsiębiorca, który chce uzyskać wpis do bazy danych, powinien złożyć wniosek do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę. Wnioski można pobrać w formie edytowalnego dokumentu z strony bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (bdo.mos.gov.pl).

 

 

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU