W jaki sposób utylizować padłe zwierzęta?

Hodowla zwierząt ma na celu pozyskać takie artykuły jak mleko, jaja, mięso czy skóra potrzebna do wyrobu odzieży, obuwia i galanterii. Trzymanie kur, krów czy też innych gatunków ma jednak również skutki uboczne. Jednym z nich jest produkcja odchodów, a innym padlina.

Nie ma cudów. Jeżeli hoduje się zwierzęta, to trzeba się liczyć z ryzykiem tego, iż większa lub mniejsza część z nich może przedwcześnie zakończyć swoje życie. Może to się stać samoczynnie, ale zwierzę jest w stanie być również ubite przez rzeźnika, tyle że wcześniej niż przewidywał to plan i nie z myślą o przerobieniu na produkty mięsne. Czynnikiem, który prowadzi do tego, iż jakaś sztuka bydła czy drobiu ulega przedwczesnej śmierci, jest najczęściej choroba. 

Rola specjalistów

Za każdym razem, kiedy któreś ze zwierząt ulega śmierci, powstaje konieczność utylizacji truchła. Zagadnienie to opisują specjalne przepisy, które powstały, aby przeciwdziałać samowolce w zakresie postępowania z martwymi zwierzętami. Gdyby bowiem nie istniały w tej kwestii jednolite standardy, to mogłoby się to źle skończyć. Padłe bydło czy drób, jako że rozwijają się w nim bakterie, stwarza zagrożenie dla zdrowia i może się przyczyniać do skażenia środowiska.

Padłe zwierzęta należy dostarczyć do specjalnego zakładu, który zajmuje się utylizacją. Nie można się tym zajmować na własną rękę. Jest to zabronione przez prawo w celu przeciwdziałania epidemiom odzwierzęcych chorób. Nie należy bagatelizować tego czynnika. Jak mówi jedna z hipotez, to właśnie od padłego zwierzęcia, a konkretnie chińskiego nietoperza, wzięło się całe zamieszane związane z pandemią koronawirusa.

Istotną rzeczą w kwestii utylizowania padłych zwierząt jest czas. Z pozbyciem się martwych ciał należy uporać się najszybciej, jak to możliwe. Szczególnie ważne jest to w przypadku dużych hodowli. Jeżeli bowiem jakieś truchło pozostaje na nich zbyt długo, może przyczyniać się również do śmierci innych zwierząt, zwłaszcza jeżeli przyczyną zgonu była choroba zakaźna.

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU