Wywóz gruzu w świetle przepisów prawnych

Podczas każdego remontu mieszkania, budowy domu, zawsze powstają odpady. Są one zwane gruzem. Gruzem mogą być resztki cegieł, bloczków betonowych, kawałki płytek, pokruszony beton i wiele innych. Warto wiedzieć, że w opłacie za śmieci, akurat wywóz ani utylizacja takich odpadów nie są uwzględniane. Gruzu nie możemy wyrzucić do pojemników na śmieci, ciężko tez składować takie odpady na posesji. W taki razie cóż z nimi zrobić?

Przepisy prawne i wykorzystanie gruzu

Nie dość, że składowiska gruzu wyglądają nieestetycznie, to jeszcze mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego. W takich znajdują się resztki farby, klejów, lakierów, które przenikają do wód gruntowych. Taki proces może spowodować skażenie terenu. W konsekwencji wpływa na zdrowie ludzi. Warto zauważyć, że wywóz gruzu do lasu nie jest dobrym pomysłem. Kodeks wykroczeń jasno określa kary jakie grożą za takie wykroczenie. Prawo mówi również, że nie można odpadów budowlanych przetrzymywać. Okazuje się, że w przypadku utrzymywania nieczystości w obrębie swojej posesji lub na niej, grozi grzywna w wysokości od 1500 złotych. W regulaminach czystości i porządku na terenie miast lub gmin powinien znajdować się zapis mówiący o tym, że gruz należy składować w specjalnych workach. Przy większych ilościach zaleca się zamówienie kontenera. Warto zamówić firmę zajmującą się nie tylko bezpiecznym transportem, ale również wystawianiem karty przekazania odpadów. Przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem dzielą gruz na kilka frakcji. Gruz czysty może być już natychmiast wykorzystywany dalej. Gruz zabrudzony wymaga dodatkowych zabiegów, aby można go było ponownie wykorzystać. Oczyszczamy go z drewna, wkrętów, fragmentów folii za pomocą specjalnych przesiewaczy. Następnie rozdrabniamy za pomocą kruszarek. Możemy go wykorzystać np. do budowy małej architektury ogrodowej.

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU