Blog

padła sarna

Jak utylizować padłe zwierzęta?

Polskie prawo zabrania grzebania ciał zdechłych zwierząt w nieprzystosowanych do tego celu miejscach, takich jak prywatny ogród, pole czy las. Co w takim razie zrobić z padłą zwierzyną leśną, hodowlaną czy zwierzętami domowymi?

Czytaj więcej

zsyp

Czym są zsypy gruzowe?

Prace remontowo-budowlane wiążą się zwykle z koniecznością usuwania znacznych ilości gruzu, zwłaszcza jeśli są prowadzone w ramach większej przebudowy wiążącej się wyburzaniem ścian lub skuwaniem podłóg. Zagospodarowanie powstających przy tym odpadów wymaga podstawienia kontenerów, którymi będzie można je odebrać. Warto jednak pamiętać, że w wielu przypadkach konieczne będzie również wynajęcie zsypu gruzowego. Przekonajmy się, czym jest to urządzenie i dlaczego trzeba go używać.

Czytaj więcej

gruz

Wywóz gruzu w świetle przepisów prawnych

Podczas każdego remontu mieszkania, budowy domu, zawsze powstają odpady. Są one zwane gruzem. Gruzem mogą być resztki cegieł, bloczków betonowych, kawałki płytek, pokruszony beton i wiele innych. Warto wiedzieć, że w opłacie za śmieci, akurat wywóz ani utylizacja takich odpadów nie są uwzględniane. Gruzu nie możemy wyrzucić do pojemników na śmieci, ciężko tez składować takie odpady na posesji. W taki razie cóż z nimi zrobić?

Czytaj więcej

recykling

Czym są poziomy recyklingu?

Problem zagospodarowania odpadów dotyka wszystkich: osoby prywatne, ale też firmy i instytucje, obiekty handlowe, zakłady przemysłowe. Ustawa o utrzymaniu czystości oraz dyrektywy unijne zobowiązały gminy do osiągania w konkretnych latach określonych celów w zakresie poziomu recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Regularne zwiększanie wtórnego użycia poszczególnych frakcji odpadów komunalnych jest jednym z ważniejszych aspektów wdrażania gospodarki bezodpadowej.

Czytaj więcej

odpady budowlane

Jak wybrać kontener na odpady budowlane?

Planując gruntowny remont domu czy mieszkania należy zastanowić się, w jaki sposób pozbędziemy się odpadów wielkogabarytowych i gruzu. O ile odpady co jakiś czas są zbierane i utylizowane przez spółdzielnie, to pozbycie się odpadów budowlanych zostaje na naszej głowie. Najlepszym rozwiązaniem jest wynajęcie kontenera na odpady budowlane od firmy specjalizującej się w tym rodzaju usług, która nie tylko dostarczy na kontener, ale również wywiezie go po zakończonym remoncie.

Czytaj więcej

lekarz

Odpady medyczne w świetle ustawy

Prawidłowy sposób odbioru i późniejszego postępowania z odpadami medycznymi jest niezwykle ważny ze względu na ich potencjalne niebezpieczeństwo. Co więc o tej kwestii mówi prawo oraz jak właściwie z nimi postępować?

Czytaj więcej

odpady zakaźne

Jak postępować z odpadami zakaźnymi?

Większość ze śmieci, które wyrzucamy, trafia do pojemników z odpadami ogólnymi. Są jednak i takie odpady, którym należy się szczególne traktowanie. Tyczy się to chociażby odpadów zakaźnych, które są wyjątkowym podtypem odpadów medycznych. Są one skutkiem ubocznym przeprowadzania działań związanych z leczeniem chorób zakaźnych. Dlatego też muszą być one gromadzone z najwyższym stopniem ostrożności. Gdyby bowiem swobodnie się rozprzestrzeniały, to mogłyby stanowić duże zagrożenie i przyczyniać się do roznoszenia chorób zakaźnych.

Czytaj więcej

odpady niebezpieczne

Jakie odpady wchodzą w skład odpadów niebezpiecznych?

Codziennie każdy człowiek produkuje masę odpadów. Są one wynikiem wszystkich działań, jakie podejmujemy. Zarówno najprostsze czynności życiowe, jak i bardziej skomplikowane aktywności przyczyniają się do wytwarzania śmieci. Niektóre z tych ostatnich mają zupełnie zwyczajny charakter i nie wymagają specjalnego traktowania. Są jednak i takie odpady, z którymi należy postępować szczególnie ostrożnie. Chodzi tu zwłaszcza o odpady niebezpieczne, a więc takie, które są w stanie zagrażać zdrowiu lub życiu i przyczyniać się do skażenia środowiska.

Czytaj więcej

odpady medyczne

Jak są klasyfikowane odpady medyczne?

Istnieją różne rodzaje odpadów. Jednym ze szczególnych typów tych obiektów są odpady medyczne. Są one produktem ubocznym procesów związanych z leczeniem pacjentów oraz z działalnością naukową w zakresie nauk medycznych. Ze względu na swoje szczególne pochodzenie odpady medyczne nie mogą być wyrzucane razem ze śmieciami ogólnymi. Powinny one być gromadzone w specjalnych pojemnikach, a następnie utylizowane. Wszystko po to, aby potencjalnie niebezpieczne związki nie miały kontaktu z żadnymi innymi obiektami, a przede wszystkim z ludźmi, którzy mogliby się zarazić jedną czy drugą chorobą.

Czytaj więcej

odpady niebezpieczne

Jakie są zasady składowania odpadów niebezpiecznych?

Odpady mają wiele twarzy. Z jednej strony są zwykłymi produktami ubocznymi codziennych czynności takich jak jedzenie czy sprzątanie. To opakowania po artykułach żywnościowych czy zużyte ręczniki papierowe. Z drugiej strony część z odpadów ma szczególny charakter. Między innymi dlatego, że mogą stwarzać zagrożenie tak dla zdrowia ludzi, jak i dla środowiska naturalnego. Tego rodzaju śmieci nazywa się odpadami niebezpiecznymi.

Czytaj więcej

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU