Blog

śmieci bio w koszu

Jak segregować i wyrzucać odpady BIO?

Odpady BIO to odpady biodegradowalne, czyli takie, które ulegają szybkiemu, naturalnemu rozkładowi. Należy do nich wiele substancji organicznych, przede wszystkim pochodzenia roślinnego. Powinny być wyrzucane do specjalnego brązowego pojemnika. Nie powędrują wtedy tą samą drogą, co reszta odpadów, a zostaną wykorzystane jako kompost. Dzięki temu można w pełni wykorzystać ich naturalne właściwości i odzyskać większość materii organicznej, która posłuży od użyźnienia gleby. 

Czytaj więcej

pojemniki na śmieci

Jak prowadzić kartę ewidencji odpadów?

Zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r. poz. 21) przedsiębiorcy wytwarzający inne odpady niż komunalne muszą prowadzić ich regularną ewidencję. Od 1 stycznia 2021 roku może być ona wykonywana wyłącznie za pomocą Internetu (wcześniej przez rok trwał okres przejściowy, który umożliwiał jeszcze ewidencję papierową). Wykorzystywany jest w tym celu specjalnie stworzony system, BDO (Baza Danych Odpadowych). Wszystkie informacje muszą być w nim aktualizowane na bieżąco. Warto przy tym pamiętać, że ewidencja musi być prowadzona oddzielnie dla każdego miejsca, w którym prowadzona jest działalność. 

Czytaj więcej

złom

Jakie metale nie podlegają skupowi?

Odpowiednie gospodarowanie odpadami to obowiązek każdego, kto je wytwarza. Niektóre śmieci powinny trafiać do kontenerów na odpady komunalne, które znajdują się przy każdym budynku mieszkalnym czy firmie, a niektórych należy pozbyć się w inny sposób, na przykład oddając je do skupu. Taka forma postępowania z opadami to nie tylko życie w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, ale również możliwość zarobienia pieniędzy na zalegających odpadach. Mowa tutaj przede wszystkim o słomie. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie metale podlegają skupowi. Których nie można sprzedać?

Czytaj więcej

odpady

Jakie odpady stanowią największe zagrożenie dla środowiska?

Zagrożenie związane z zanieczyszczeniem środowiska nieustannie rośnie. Śmieci zalegających na legalnych składowiskach jest coraz więcej, miejsca z kolei coraz mniej, a ogromne ilości odpadów pozostawiane są także w miejscach sprzecznych z przepisami i zupełnie do tego nieprzystosowanych. Wiele z nich stanowi poważne niebezpieczeństwo dla roślin, zwierząt, a nawet ludzi. Na szczęście rośnie również świadomość społeczeństwa dotycząca ekologii, a Unia Europejska i rządy poszczególnych państw robią coraz więcej, aby nakłonić firmy oraz obywateli do większej troski o środowisko. Jednym z jej przejawów jest właściwa utylizacja niebezpiecznych odpadów. 

Czytaj więcej

padła sarna

Jak utylizować padłe zwierzęta?

Polskie prawo zabrania grzebania ciał zdechłych zwierząt w nieprzystosowanych do tego celu miejscach, takich jak prywatny ogród, pole czy las. Co w takim razie zrobić z padłą zwierzyną leśną, hodowlaną czy zwierzętami domowymi?

Czytaj więcej

zsyp

Czym są zsypy gruzowe?

Prace remontowo-budowlane wiążą się zwykle z koniecznością usuwania znacznych ilości gruzu, zwłaszcza jeśli są prowadzone w ramach większej przebudowy wiążącej się wyburzaniem ścian lub skuwaniem podłóg. Zagospodarowanie powstających przy tym odpadów wymaga podstawienia kontenerów, którymi będzie można je odebrać. Warto jednak pamiętać, że w wielu przypadkach konieczne będzie również wynajęcie zsypu gruzowego. Przekonajmy się, czym jest to urządzenie i dlaczego trzeba go używać.

Czytaj więcej

gruz

Wywóz gruzu w świetle przepisów prawnych

Podczas każdego remontu mieszkania, budowy domu, zawsze powstają odpady. Są one zwane gruzem. Gruzem mogą być resztki cegieł, bloczków betonowych, kawałki płytek, pokruszony beton i wiele innych. Warto wiedzieć, że w opłacie za śmieci, akurat wywóz ani utylizacja takich odpadów nie są uwzględniane. Gruzu nie możemy wyrzucić do pojemników na śmieci, ciężko tez składować takie odpady na posesji. W taki razie cóż z nimi zrobić?

Czytaj więcej

recykling

Czym są poziomy recyklingu?

Problem zagospodarowania odpadów dotyka wszystkich: osoby prywatne, ale też firmy i instytucje, obiekty handlowe, zakłady przemysłowe. Ustawa o utrzymaniu czystości oraz dyrektywy unijne zobowiązały gminy do osiągania w konkretnych latach określonych celów w zakresie poziomu recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Regularne zwiększanie wtórnego użycia poszczególnych frakcji odpadów komunalnych jest jednym z ważniejszych aspektów wdrażania gospodarki bezodpadowej.

Czytaj więcej

odpady budowlane

Jak wybrać kontener na odpady budowlane?

Planując gruntowny remont domu czy mieszkania należy zastanowić się, w jaki sposób pozbędziemy się odpadów wielkogabarytowych i gruzu. O ile odpady co jakiś czas są zbierane i utylizowane przez spółdzielnie, to pozbycie się odpadów budowlanych zostaje na naszej głowie. Najlepszym rozwiązaniem jest wynajęcie kontenera na odpady budowlane od firmy specjalizującej się w tym rodzaju usług, która nie tylko dostarczy na kontener, ale również wywiezie go po zakończonym remoncie.

Czytaj więcej

lekarz

Odpady medyczne w świetle ustawy

Prawidłowy sposób odbioru i późniejszego postępowania z odpadami medycznymi jest niezwykle ważny ze względu na ich potencjalne niebezpieczeństwo. Co więc o tej kwestii mówi prawo oraz jak właściwie z nimi postępować?

Czytaj więcej

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU